International Project Management Association (IPMA) przyznaje certyfikaty na 4 następujących poziomach:IPMA_logo

  • Level D – Certified Project Management Associate
  • Level C –Certified Project Manager
  • Level B –Certified Senior Project Manager
  • Level A –Certified Projects Director

Certyfikaty wydawane przez IPMA (od poziomu C) zasługują na szczególną uwagę, gdyż potwierdzają one nie tylko posiadaną przez certyfikowanego wiedzę, czy doświadczenie (w porównaniu do egzaminu PMP jest to robione dość dokładnie), ale także potwierdzają jego kompetencje kierownicze i interpersonalne.

ICB_cover

Podstawą 4-stopniowego systemu certyfikacji IPMA w Polsce są Narodowe Wytyczne Kompetencji IPMA (NCB). NCB opisuje 46 elementów kompetencji profesjonalnego zarządzania projektami, a także określa wiedzę i doświadczenie wymagane od project managerów na każdym z czterech poziomów certyfikacji.

System certyfikacji umożliwia pracodawcy a także firmie dobranie właściwego project managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

System certyfikacji umożliwia pracodawcy a także firmie dobranie właściwego project managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

Poziom D – najniższy z poziomów certyfikacji IPMA. Certyfikat zarządzania projektami na tym poziomie potwierdza wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania projektami. Dla kandydata, który przystępuje do egzaminu na tym poziomie nie jest obowiązkowe doświadczenie w elementach kompetencji. Powinien on posiadać wiedzę teoretyczną we wspomnianych kompetencjach, a tę nabywa podczas uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do certyfikacji IPMA i z zalecanej dostępnej literatury. Może także przystąpić do tego egzaminu sam, bez wcześniejszego przygotowania podczas szkolenia. Egzamin trwa 3 godziny, jest pisany w języku polskim i zawiera różne formy pytań: testy wyboru (25%%), pytania otwarte (16,5%), zadania otwarte (16,5%), zadania obliczeniowe (42%). Do uzyskania jest 120 punktów, a egzamin jest zdany pod warunkiem uzyskania więcej niż 50% punktów (czyli od 60,5 pkt.). Obszary kompetencji: Kompetencje techniczne 75%,kompetencje behawioralne 12,5%, kompetencje kontekstowe 12,5%.

Poziom C – trzy częściowy egzamin certyfikujący: dla osób, które nie posiadają certyfikatu D, 3 godzinny egzamin pisemny, potem warsztaty projektowe i egzamin ustny. Osoby, które posiadają IPMA D, są zwolnione z egzaminu pisemnego.

Do niewątpliwych zalet tego certyfikatu zarządzania projektami należy to, że jego zdobycie wiąże się z udziałem w warsztatach projektowych, w trakcie których kandydat musi zmierzyć się z różnymi sytuacjami projektowymi (dokładne wymagania dotyczące wymogu przejścia etapu warsztatów czy rozmowy oceniającej mogą być różne w różnych krajach). Dodatkowo kandydat jest oceniany w trakcie rozmowy weryfikującej.

Wymagania wejściowe dla osoby przystępującej do egzaminu na poziom C to przynajmniej 3-letnie doświadczenie (min. 36 m-cy) w zarządzaniu projektami. Odpowiedzialność za funkcje kierownicze w projektach o ograniczonej złożoności (opis doświadczenia jest weryfikowany przez asesora certyfikacji). Kandydat powinien być w stanie zarządzać projektami o ograniczonej złożoności lub zarządzać podprojektem złożonego przedsięwzięcia we wszystkich elementach kompetencji w zarządzaniu projektami.

Ocena na poziomie C uwzględnia wiedzę, ale także doświadczenie oraz zachowania i postawy.

Poziom B – wymagane przynajmniej 5 – letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, z czego 3 lata na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych w złożonych projektach. Kandydat powinien być w stanie zarządzać złożonymi projektami.

Poziom A – wymagane przynajmniej 5 – letnie doświadczenie w zarządzaniu portfelami, zarządzaniu programami lub jednoczesnym zarządzaniu wieloma projektami, z czego 3 lata na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych w ramach portfela firmy/organizacji lub jednostki biznesowej albo w ramach ważnych programów. Kandydat powinien być w stanie zarządzać portfelami lub programami.

Jedyną jednostką dokonującą certyfikacji w Polsce jest International Project Management Association Polska (IPMA Polska). Certyfikaty są przyznawane na 5 lat, z możliwością dalszej recertyfikacji (podobnie jak w PMI).

Jedyną jednostką dokonującą certyfikacji w Polsce jest International Project Management Association Polska (IPMA Polska). Certyfikaty są przyznawane na 5 lat, z możliwością dalszej recertyfikacji (podobnie jak w PMI).

Cennik certyfikacji IPMA na poszczególne poziomy:

Struktura ceny Poziom certyfikacji IPMA
A B C D
Pierwsza certyfikacja (nowy kandydat) 10 000 zł netto 12 300 zł brutto 8 000 zł netto 9840 zł brutto 6 000 zł netto 7 380 zł brutto 1 000 zł netto 1 230 zł brutto
Podwyższenie certyfikatu zarządzania projektami o jeden szczebel na poziom widoczny w danej kolumnie (osoby które chcą podwyższyć poziom posiadanego certyfikatu) 3 000 zł netto 3 690 zł brutto 3 000 zł netto 3 690 zł brutto —- —-
Egzamin poprawkowy (dotyczy tylko pierwszej poprawki) bezpłatnie (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji) bezpłatnie (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji) bezpłatnie (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji) 400 zł netto 492 zł brutto (w ciągu 12 miesięcy od pierwszej certyfikacji)
Recertyfikacja – przedłużenie ważności certyfikatu zarządzania projektami 1 000 zł netto 1 230 zł brutto 1 000 zł netto 1 230 zł brutto 1 000 zł netto 1 230 zł brutto 300 zł netto 369 zł brutto

Korzyści z posiadania certyfikatu z zakresu zarządzania projektami:

IPMA oferuje członkostwo w ramach swojego stowarzyszenia, co ma przełożenie na różne korzyści, np. zniżki w opłatach za egzaminy i recertyfikację, upusty od cen za udział w konferencjach przez nią organizowanych, dostęp do bazy wiedzy, itp.

Certyfikat zarządzania projektami IPMA nie jest powiązany z żadną konkretną metodyką, uniwersalność jego daje możliwość zastosowania w różnych branżach oraz przy projektach o różnej złożoności.

Od lat obserwowane jest coraz większe zainteresowanie certyfikatami zarządzania projektami IPMA. Certyfikat ten jest bowiem nowej generacji, gwarantuje, że przyjmując do pracy kierownika projektu posiadającej go, zatrudniamy osobę z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Sprawdź aktualny harmonogram warsztatów przygotowujących do certyfikacji IPMA.

Źródło: www.pmit.pl, www.ipma.pl

O pozostałych certyfikacjach zarządzania projektami czytaj: