Dlaczego warto wdrożyć controlling:

Procesy zachodzące w organizacji, jak też poszczególne jej projekty wymagają przetwarzania bardzo wielu informacji, często rozproszonych w wielu miejscach w firmie. Ilość i różnorodność projektów prowadzonych przez przedsiębiorstwa, wymusza na kadrze zarządzającej rozbudowę obszarów związanych z zarządzaniem, planowaniem, raportowaniem, monitorowaniem i podejmowaniem decyzji w realizowanych przedsięwzięciach. Tak daleko idące zmiany napotykają często na problemy związane z niewłaściwym procesem planowana, niepełnym systemem monitorowania i raportowania na wszystkich szczeblach organizacji, braku reakcji na odchylenia, niewdrożony system oceny efektywności realizowanych projektów, czy niespójny system zarządzania danymi. Biorąc pod uwagę powyższe, zarządzanie firmą wymaga każdorazowo wiele uwagi i czasu poświęconych przez kierownictwo na dokonywanie analiz, a wydłużające się procesy powodują opóźnienia i przekłamania w przekazie danych. Wszystkie te bariery wpływają znacząco na wzrost kosztów związanych z realizacją projektów przez przedsiębiorstwo i ich niższą efektywność, co wpływa negatywnie na rozwój firmy i skuteczną konkurencję na rynku.

Korzyści z wdrożenia controllingu:

Wdrożenie controllingu jest krokiem do podniesienia efektywności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu organizacji i zarządzania. Jest szansą nie tylko na uporządkowanie wszystkich niezbędnych do skutecznego działania informacji, przynosząc mierzalne efekty w postaci poprawy gospodarowania, sprawnego analizowania danych, czy zwiększenia samodzielności decyzyjnej kierowników. We współczesnym przedsiębiorstwie controlling jest traktowany jako kompas wyznaczający drogę dalszego postępowania i funkcjonowania organizacji. Ma on znaczący wpływ na znajdowanie przyczyn i ograniczanie negatywnych zmian płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz lepsze dopasowanie oferty do stale zmieniających się potrzeb klientów, jak też efektywniejsze gospodarowanie czynnikami produkcji.

Zastosowanie systemu controllingu w firmie pozwala na:

  • Pozwala na sterowanie sytuacją firmy w przyszłości, na podstawie planowania i szybkiego reagowania na powstałe odchylenia.
  • Wdrożenie narzędzi controllingowych, dzięki kompetencjom uzyskanym przez pracowników firmy, wpływa na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  • Wdrożenie narzędzi controllingu jest gwarancją podniesienia efektywności organizacji.
  • Przyczynia się do ułatwienia analizy decyzyjnej, zwiększa zakres wiedzy o przedsiębiorstwie oraz pozwala na zoptymalizowanie wykorzystania posiadanych zasobów.
  • Controlling umożliwia organizacji szybsze i efektywniejsze reagowanie na zachodzące w jej otoczeniu zmiany.
  • Dysponując tak skutecznym narzędziem i opierając się na rzetelnych danych, firma osiąga wysoką efektywność kosztową, może bezpiecznie poszerzać rynki zbytu, przy jednoczesnej poprawie jakości i wydajności produkcji oraz sprzedaży, a także odważnie wprowadzać usprawnienia organizacyjne.

4 kroki wdrożenia controllingu:

Podstawą do wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie jest podjęcie decyzji przez kierownictwo o potrzebie funkcjonowania controllingu w firmie. Wdrożenie można przedstawić w 4 głównych krokach:

  1. Diagnoza organizacji pod kątem wdrożenia controllingu (audyt);
  2. Opracowanie koncepcji wdrożenia;
  3. Wdrożenie systemu controllingu w organizacji;
  4. Wsparcie powdrożeniowe.
Formularz kontaktowy
Controlling - zapytanie:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe