logo projekt

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU PO STRONIE PARTNERA PM2PM ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA w dniu 7 marca 2018 r.

Wraz z Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA oraz F5 Konsulting Sp. z o.o. realizujemy projekt współfinansowany ze środków EFS pt: Zdobądź zawód Kierownika Projektu.

projekt_obrazek

Oferujemy:

84 – godzinny kurs zarządzania projektami (standardy, metody, narzędzia, dobre praktyki) zakończony  zewnętrznym egzaminem umożliwiającym zdobycie MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU IPMA POZIOM D potwierdzającego kompetencje wg IPMA.

  • zajęcia prowadzone przez akredytowanych trenerów IPMA Polska
  • podręcznik rekomendowany przez IPMA wraz z kompletem materiałów szkoleniowych
  • praktyczna wiedza z zarządzania projektami utrwalana dzięki profesjonalnym narzędziom IT
  • większa efektywność i skuteczność działań
  • prestiż w środowisku zawodowym

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby dorosłe z obszaru województwa podkarpackiego
(osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze
i o niskich kwalifikacjach.

Koszt udziału w projekcie to JEDYNE 180 złotych.

Szkolenia będą realizowane na terenie województwa podkarpackiego.

BIURO PROJEKTU: ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów

Projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania dostępne wkrótce.