• gpm-logoWarsztaty poprzez licencjonowanych Partnerów, w Polsce pm2pm sp. z o.o.
  • Indywidualna certyfikacja: GPM-b™, GPM®, and GPM-m, po warsztatach pm2pm sp. z o.o.
  • Metodyka PRiSM™ w ramach warsztatów prowadzonych przez pm2pm sp. z o.o.
  • Ocena zarządzania projektami PSM3™

Czym jest GPM?

GPM czyli Green Project Management to zintegrowane podejście mające na celu ocenę oraz poprawę organizacyjnej dojrzałości firm i instytucji w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarze zmian strategicznych i procesowych.

Podejście GPM zostało wypracowane przez międzynarodowe centrum zrównoważonego rozwoju GPM Global, którego misją jest sprawienie, by ekonomiczny rozwój firm nie wiązał się z negatywnym oddziaływaniem na społeczeństwo i środowisko naturalne.

GPM Global jest jedyną międzynarodową organizacją działającą w obszarze zarządzania projektami, która jest sygnatariuszem i współtwórcą UN Global Compact (UNGC). Dąży ona do zwiększenia świadomości w zakresie odpowiedzialnego zarządzania praktykami przy wsparciu zasad zrównoważonego rozwoju na globalną skalę poprzez sieć partnerów z ponad 145 krajów.

Dlaczego zrównoważony rozwój jest kluczowy dla sukcesu firmy?

Zrównoważony rozwój stanowi podstawowy element sposobu, w jaki organizacje określają swoją ogólną wydajność. Według UN Global Compact, 93% Prezesów firm na całym świecie postrzega zrównoważony rozwój jako kluczowy czynnik prowadzący do sukcesu przedsiębiorstwa, ograniczający ryzyko oraz pozytywnie kształtujący wizerunek marki.

Umiejętność skutecznej realizacji strategii oraz konieczność jej wdrożenia stały się głównym celem kadr zarządzających. Firmy zmuszone są wymiernie wykazywać wartości i spodziewane korzyści wynikające ze zmian wprowadzanych do projektów i programów wspierających strategiczne cele. Znaczenie zwiększenia zdolności organizacyjnych, umiejętności jednostek oraz nadzoru nad wprowadzanymi zmianami jest kluczowe dla spójnego i miarodajnego osiągnięcia pożądanego poziomu jakości, zdolności adaptacji oraz wydajności.

Co organizacja zyskuje dzięki wdrożeniu GPM?

  • Zmniejszenie niepewności związanej z możliwościami i zdolnościami organizacji do osiągnięcia założonych celów strategicznych
  • Zwiększenie zdolności podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o szersze spektrum informacji
  • Ulepszenie zarządzania zmianą oraz jej wpływem na strategię firmy
  • Zwiększenie poziomu zrozumienia całościowego zwrotu z inwestycji na poziomie społecznym i ekonomicznym
  • Umiejętność budowania reputacji i zaufania do organizacji przez wszystkich pracowników
  • Zdolność pełniejszego uwzględniania potrzeb klientów oraz budowania systemu współpracy i podnoszenia standardów obsługi
  • Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie najnowszych trendów w zarządzaniu

Jak wdrożyć GPM w organizacji?

Assessment:

PSM3-smPSM3™ to model oceny organizacji, który pozwala zidentyfikować na jakim poziomie jest organizacja w zakresie zrównoważonego wprowadzania zmian, na jakim poziomie chciałaby się znajdować oraz określa plan jak to osiągnąć.

Metodologia:

PRiSM-LogoProjects integrating Sustainable Methods (PRiSM™) to kompleksowa metodologia zarządzania projektem, która kładzie nacisk na kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz integruje je z tradycyjnymi fazami projektów.

Warsztaty:

gpm-trainingW ramach GPM realizowane są w Polsce dwa rodzaje warsztatów (PRiSM™ Practitioner, PRiSM™ Foundations), które koncentrują się na kwestiach kluczowych dla rozwoju biznesu, zmieniają podejście do wprowadzania zmian w organizacji oraz dostarczają narzędzi niezbędnych do zadbania, aby realizowane projekty uwzględniały czynniki zrównoważonego rozwoju. Sprawdź najbliższe warsztaty.

Certyfikacja:

GPM-Level-bTrzy rodzaje certyfikatów – GPM-b™ Certification, GPM® Certification, GPM-m™ Certification, stanowią ścieżkę rozwoju współczesnego project manager w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczących metod zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami, praktycznego stosowania ich i doskonalenia.

Jaka jest nasza rola?

pm2pm jest jedynym w Polsce akredytowanym partnerem GPM.

Dostrzegając wpływ zmian społecznych i środowiskowych na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, dążymy do bycia dla nich odpowiedzialnym partnerem, współtworzącym dobrą kondycję organizacji poprzez dbanie o klientów, pracowników i planetę z perspektywy procesów oraz dostarczanych produktów i usług.