Aktualności

Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę, dzięki której będą zarządzać ryzykiem, zapobiegną negatywnym skutkom jego wystąpienia oraz nauczą się wykorzystywać pojawiające się szanse.

Realizacja każdego projektu wiąże się zarówno z szansami, jak i koniecznością zmierzenia się z ryzykiem. Skuteczny Project Manager musi posiadać wysokie kompetencje w obszarze zarządzania, tak aby parametry sukcesu projektu: czas, zakres, jakość i budżet nie były zagrożone. Umiejętne i skuteczne wykorzystywanie pojawiających się szans przy równoczesnej minimalizacji ryzyka należy więc do kluczowych zadań Project Managera. Jednak liderzy zespołów i członkowie zespołów projektowych również powinni znać podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie.

Warsztatowa formuła szkolenia umożliwi zarówno nabycie praktycznych umiejętności, jak i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Całość szkolenia oparta będzie na realnych studiach przypadku z różnych projektów.

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D oraz D R&D

Czytaj dalej

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania MS Project

Na rynku istnieje wiele programów i aplikacji pomagających Project Managerom w codziennej pracy. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi pomagających zarządzać projektami jest Microsoft Project. Aplikacja ta posiada funkcjonalności służące m.in. do budowy harmonogramów, monitorowania postępu prac, tworzenia i zarządzania budżetem projektu, gospodarowania zasobami, a także raportowania.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu obsługi i wykorzystania funkcji oprogramowania MS Project, niezbędnych do działań operacyjnych przy realizacji projektów w firmie. Szkolenie podnosi kompetencje w zakresie tworzenia i zarządzania projektami.

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D oraz D R&D

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D oraz D R&D

Czytaj dalej

MS Excel w praktyce – poziom podstawowy

Microsoft Excel to jeden z najbardziej popularnych programów obsługujących arkusze kalkulacyjne oraz narzędzie służące do analizy oraz graficznej prezentacji danych. Pozwala przyspieszyć i zautomatyzować codzienną pracę, dzięki funkcjonalnościom wspierającym  formatowanie zakresów, przygotowywanie wykresów i kontrolę poprawności informacji.

Szkolenie na poziomie podstawowym jest skierowane do osób, które dopiero rozpoczynają pracę z MS Excel. Jego celem jest zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego, a następnie utrwalenie wiedzy. Uczestnicy zostaną zapoznani z interfejsem, głównymi funkcjami oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy.

Czytaj dalej

MS Excel w praktyce – poziom średniozaawansowany

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym jest skierowane do osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi programu MS Excel – m.in. adresowania (odwołania względne i bezwzględne), operatorów, tworzenia formuł i formatowania danych. Jego celem jest pogłębienie i utrwalanie dotychczas zdobytego doświadczenia oraz nauka konfiguracji programu do potrzeb wynikających z codziennej pracy.

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D oraz D R&D

Czytaj dalej

MS Excel w praktyce – poziom zaawansowany

Szkolenie na poziomie zaawansowanym jest skierowane do osób, które posiadają już usystematyzowaną wiedzę z zakresu obsługi MS Excel – formatowania zakresów, stosowania funkcji, przygotowywania wykresów i kontroli poprawności danych. Jego celem jest doskonalenie i utrwalanie dotychczas zdobytego doświadczenia oraz nauka zaawansowanej konfiguracji programu w celu wykorzystania funkcji i możliwości arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy operacyjnej.

Czytaj dalej

Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

Czytaj dalej