Aktualności

Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

Szkolenie  przybliżające efektywne praktyki zarządzania portfelem, programami i projektami, stanowiące klucz do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku przez organizację. Poziom zajęć dopasowany do potrzeb kadry wyższego szczebla, poruszający kwestie związane z transformacją przedsiębiorstw poprzez programy i projekty.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotowywać, realizować i monitorować inwestycje w postaci programów i projektów w oparciu o strategię organizacji. Nauczą się także definiować i nadzorować kluczowe portfele, programy i projekty w sposób zapewniający osiąganie oczekiwanych korzyści biznesowych. Z uwagi na duże znaczenie sponsora w projektach i programach, uczestnicy zapoznają się z jego rolą w różnych kontekstach biznesowych. Warsztaty pozwolą również na poznanie różnych sposobów budowania otoczenia organizacyjnego, a także zrozumienie znaczenia i roli zrównoważonego rozwoju, dobrego przywództwa, konstruktywnego partnerstwa oraz ciągłego doskonalenia w zapewnianiu powodzenia ich przyszłych inicjatyw.

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B, A oraz R&D

Czytaj dalej

KAMPUS: Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

Czytaj dalej

Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania portfelem (Simultrain)

Praktyczne doświadczenie, które pozwala wcielić się w rolę menadżera zarządzającego portfelem projektów. Głównym celem szkolenia jest umożliwienie zdobycia doświadczenia technicznego i przywództwa, dzięki praktyce w symulatorze zarządzania strategicznego SimulTrain® Strategic Management. W realistycznym i dynamicznym środowisku uczestnicy uczą się:

  • Podejmowania kluczowych decyzji
  • Określania priorytetów i optymalizacji portfela projektów
  • Reagowania na szybko zmieniające się sytuacje, zagrożenia i szanse

W grze SimulTrain uczestnicy tworzą zespół i wspólnie odgrywają rolę menedżera portfela. Ich zadaniem jest zaplanować i zrealizować typowe pięcioletnie portfolio obejmujące do 20 projektów. Gra jest tak skonstruowana, że uczestnicy szkolenia natychmiast dostrzegają konsekwencje podejmowanych decyzji. Śledzą ewolucję salda środków pieniężnych, harmonogram, wskaźniki korzyści strategicznych i wykorzystanie zasobów. Dzięki temu mogą poczuć radość z rywalizacji oraz doświadczyć stresu i pracy pod presją – tak jak w prawdziwym życiu.

SimulTrain® Strategic Management to:

  • Praktyczne doświadczenie, które pokazuje realia i konsekwencje podejmowanych decyzji
  • Możliwość planowania i realizacji portfela projektów
  • Nauka poprzez popełnianie błędów
  • Wymagający, motywujący i fascynujący scenariusz
  • Idealne narzędzie do budowania zespołu i zdobywania doświadczenia w zakresie przywództwa
Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B, A oraz R&D

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D oraz D R&D

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B, A oraz R&D

Project Managerowie, posiadacze certyfikatu IPMA poziom D, chcąc efektywniej i skuteczniej zarządzać projektami powinni stale dbać o rozwój swoich kompetencji. Projekty są realizowane w coraz bardziej dynamicznym otoczeniu, przy nieustającej presji czasu i ograniczonych zasobach.

Uzyskanie kolejnych poziomów certyfikacji pomoże Project Managerom uzyskać i potwierdzić nowe zdolności konieczne do zarządzania dużymi, skomplikowanymi projektami, programami i portfelami projektów. Rozszerzenie o certyfikację R&D potwierdzi umiejętności związane z projektami badawczo-rozwojowymi.

Czytaj dalej

Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania portfelem (Simultrain)

Czytaj dalej

Praca w zespole w oparciu o typologię C.G. Junga z wykorzystaniem gry „Pali się”

Czytaj dalej