Aktualności

Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

Szkolenie  przybliżające efektywne praktyki zarządzania portfelem, programami i projektami, stanowiące klucz do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku przez organizację. Poziom zajęć dopasowany do potrzeb kadry wyższego szczebla, poruszający kwestie związane z transformacją przedsiębiorstw poprzez programy i projekty.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotowywać, realizować i monitorować inwestycje w postaci programów i projektów w oparciu o strategię organizacji. Nauczą się także definiować i nadzorować kluczowe portfele, programy i projekty w sposób zapewniający osiąganie oczekiwanych korzyści biznesowych. Z uwagi na duże znaczenie sponsora w projektach i programach, uczestnicy zapoznają się z jego rolą w różnych kontekstach biznesowych. Warsztaty pozwolą również na poznanie różnych sposobów budowania otoczenia organizacyjnego, a także zrozumienie znaczenia i roli zrównoważonego rozwoju, dobrego przywództwa, konstruktywnego partnerstwa oraz ciągłego doskonalenia w zapewnianiu powodzenia ich przyszłych inicjatyw.

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B, A oraz R&D

Czytaj dalej

Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

Czytaj dalej

Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę, dzięki której będą zarządzać ryzykiem, zapobiegną negatywnym skutkom jego wystąpienia oraz nauczą się wykorzystywać pojawiające się szanse.

Realizacja każdego projektu wiąże się zarówno z szansami, jak i koniecznością zmierzenia się z ryzykiem. Skuteczny Project Manager musi posiadać wysokie kompetencje w obszarze zarządzania, tak aby parametry sukcesu projektu: czas, zakres, jakość i budżet nie były zagrożone. Umiejętne i skuteczne wykorzystywanie pojawiających się szans przy równoczesnej minimalizacji ryzyka należy więc do kluczowych zadań Project Managera. Jednak liderzy zespołów i członkowie zespołów projektowych również powinni znać podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie.

Warsztatowa formuła szkolenia pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z technikami zarządzania ryzykiem zgodnie z wytycznymi ICB®  v.4.0, PMBOK®  Guide 6th editon, ISO 21500:2012; ISO31000:2015. Uczestnicy poznają również praktyczne wzorce dokumentacji wykorzystywanej w zarządzaniu ryzykiem.

Czytaj dalej

KAMPUS: Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

Czytaj dalej

Proaktywne zarządzanie zmianą w projektach

Szkolenie dostarcza wiedzy w zakresie mechanizmów rządzących procesem zmian oraz technik ułatwiających ich skuteczne wdrażanie w projektach.

Proces zarządzania zmianą w projekcie zachodzi przez cały cykl życia projektu, od jego rozpoczęcia, aż po zakończenie. Jest to szczególnie widoczne przy obecnej sytuacji rynkowej, kiedy mamy do czynienia ze stałym skracaniem cyklu życia produktów oraz oczekiwaniem zwiększonej jakości przy niższej cenie jednostkowej. W procesie zarządzania projektami, menedżerowie stale podejmują decyzje, które mogą zadecydować o pozycji konkurencyjnej organizacji. Dlatego otwarte podejście i gotowość zespołów projektowych do transformacji jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje z zakresu skutecznego planowania, wdrażania oraz wzmacniania przeprowadzanych zmian. Poznają techniki ułatwiające przekonywanie do zmiany oraz zasady ich skutecznej komunikacji. Dowiedzą się jakie są najczęstsze przyczyny porażek wprowadzania zmian oraz jak zapobiegać im w przyszłości.

Czytaj dalej

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania MS Project

Na rynku istnieje wiele programów i aplikacji pomagających Project Managerom w codziennej pracy. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi pomagających zarządzać projektami jest Microsoft Project. Aplikacja ta posiada funkcjonalności służące m.in. do budowy harmonogramów, monitorowania postępu prac, tworzenia i zarządzania budżetem projektu, gospodarowania zasobami, a także raportowania.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu obsługi i wykorzystania funkcji oprogramowania MS Project, niezbędnych do działań operacyjnych przy realizacji projektów w firmie. Szkolenie podnosi kompetencje w zakresie tworzenia i zarządzania projektami.

Czytaj dalej

MS Excel w praktyce – poziom zaawansowany

Szkolenie na poziomie zaawansowanym jest skierowane do osób, które posiadają już usystematyzowaną wiedzę z zakresu obsługi MS Excel – formatowania zakresów, stosowania funkcji, przygotowywania wykresów i kontroli poprawności danych. Jego celem jest doskonalenie i utrwalanie dotychczas zdobytego doświadczenia oraz nauka zaawansowanej konfiguracji programu w celu wykorzystania funkcji i możliwości arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy operacyjnej.

Czytaj dalej

Zrównoważone zarządzanie projektami na start (PRiSM™ Foundation)

Organizacje na całym świecie stoją obecnie przed wyzwaniem zmiany swoich działań operacyjnych, tak by były one bardziej zrównoważone. Oczekują tego ich inwestorzy, udziałowcy, klienci oraz pracownicy. W ramach warsztatów poznasz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami, zasad zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania mających na celu zwiększenie wartości dodanej. Kurs łączy potrzebę powiązania korzyści projektu z celami strategicznymi tak, aby każdy projekt zapewniał firmie długotrwały rozwój oraz sukces poprzez pozytywny wpływ na aspekty gospodarcze, środowiskowe oraz społeczne.

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D oraz D R&D

Czytaj dalej