Aktualności

Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

Czytaj dalej

Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

Zarządzanie projektami w organizacjach coraz lepiej uświadamia i potwierdza fakt, że ludzie odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, niezależnie od rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Ludzie są najważniejszym zasobem, a efektywne zarządzanie nimi jest kluczem do osiągnięcia sukcesu każdego projektu. Chcąc osiągać zamierzone cele, firmy muszą dysponować kompetentnym zespołem. Potwierdzeniem tego na obecnym rynku, staje się certyfikat Project Managera.

Trener prowadzący szkolenie, Grzegorz Szałajko, ma skuteczność powyżej 95% zdawalności w pierwszym podejściu, przygotowuje do profesjonalnych egzaminów certyfikujących PMP od 10 lat.

„PMI” oraz „PMBOK” są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

Czytaj dalej

Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania portfelem (Simultrain)

Praktyczne doświadczenie, które pozwala wcielić się w rolę menadżera zarządzającego portfelem projektów. Głównym celem szkolenia jest umożliwienie zdobycia doświadczenia technicznego i przywództwa, dzięki praktyce w symulatorze zarządzania strategicznego SimulTrain® Strategic Management. W realistycznym i dynamicznym środowisku uczestnicy uczą się:

  • Podejmowania kluczowych decyzji
  • Określania priorytetów i optymalizacji portfela projektów
  • Reagowania na szybko zmieniające się sytuacje, zagrożenia i szanse

W grze SimulTrain uczestnicy tworzą zespół i wspólnie odgrywają rolę menedżera portfela. Ich zadaniem jest zaplanować i zrealizować typowe pięcioletnie portfolio obejmujące do 20 projektów. Gra jest tak skonstruowana, że uczestnicy szkolenia natychmiast dostrzegają konsekwencje podejmowanych decyzji. Śledzą ewolucję salda środków pieniężnych, harmonogram, wskaźniki korzyści strategicznych i wykorzystanie zasobów. Dzięki temu mogą poczuć radość z rywalizacji oraz doświadczyć stresu i pracy pod presją – tak jak w prawdziwym życiu.

SimulTrain® Strategic Management to:

  • Praktyczne doświadczenie, które pokazuje realia i konsekwencje podejmowanych decyzji
  • Możliwość planowania i realizacji portfela projektów
  • Nauka poprzez popełnianie błędów
  • Wymagający, motywujący i fascynujący scenariusz
  • Idealne narzędzie do budowania zespołu i zdobywania doświadczenia w zakresie przywództwa
Czytaj dalej

Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

Czytaj dalej