Aktualności

Odnajdą Państwo tutaj informacje na temat tego, co dzieje się w pm2pm – jakie szkolenia prowadzimy, z kim współpracujemy, jak się rozwijamy. Będziemy starać się regularnie dzielić się informacjami z życia naszej firmy i zespołu.Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPPK-0036/16

pm2pm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPPK-0036/16 na  „przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie kursów z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D” Zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pt.: „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość […]

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPPK-0036/16

pm2pm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPPK-0036/16 na „przeprowadzenie indywidualnych konsultacji wspierających w przygotowaniu do egzaminu IPMA poziom D, w formie on-line”. Zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pt.: „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie […]

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPPK-0036/16 

PM2PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPPK-0036/16 na „przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na kursie z zarządzania projektami przygotowującym do certyfikacji International Project Management Associate 4-L-C  na poziomie D”. Zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pt.: „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie […]

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPPK-0036/16

PM2PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPPK-0036/16 na „przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na kursie z zarządzania projektami przygotowującym do certyfikacji International Project Management Associate 4-L-C  na poziomie D”. Zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pt.: „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie […]