Baza wiedzyJak zbudować silny i trwały potencjał firmy poprzez wykorzystanie modelu zrównoważonych zmian organizacyjnych?

Cały świat, w tym Polska, zmaga się z wieloma wyzwaniami: nierówności społeczne, kryzysy gospodarcze, ograniczony dostęp do surowców naturalnych. Wobec powyższych wyzwań powinniśmy zadać sobie pytanie, czy jako biznes robimy coś w tym kierunku, aby zmienić ten stan rzeczy? Czy model biznesowy, który obowiązuje w naszych organizacjach zajmuje się powyższymi wyzwaniami? Zapraszam Państwa w podróż po zrównoważonych zmianach organizacyjnych, w których biznes poprzez realizowane projekty jest autorem realnych zmian w […]

Wierzchołki diagramu sieciowego

Występują różne wersje wierzchołków w diagramach sieciowych. W części merytorycznej diagramu – wzory obliczeń pozostają bez zmian, natomiast szata graficzna i rozmieszczenie poszczególnych pól to elementy, które mogą zaskoczyć.

Projekt Naukowiec Jutra- Business case

Projekt: Naukowiec Jutra, Cele: podniesienie kwalifikacji kadr naukowych sektora Badań i Rozwoju (B+R) oraz wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, poprzez wzmocnienie potencjału pracowników tego sektora, w zakresie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, komercjalizacją wyników badań oraz poprawą zdolności menedżerskich.