Przygotowanie do egz. IPMAWierzchołki diagramu sieciowego

Występują różne wersje wierzchołków w diagramach sieciowych. W części merytorycznej diagramu – wzory obliczeń pozostają bez zmian, natomiast szata graficzna i rozmieszczenie poszczególnych pól to elementy, które mogą zaskoczyć.