Aktualności

Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

Czytaj dalej

Proaktywne zarządzanie zmianą w projektach

Szkolenie dostarcza wiedzy w zakresie mechanizmów rządzących procesem zmian oraz technik ułatwiających ich skuteczne wdrażanie w projektach.

Proces zarządzania zmianą w projekcie zachodzi przez cały cykl życia projektu, od jego rozpoczęcia, aż po zakończenie. Jest to szczególnie widoczne przy obecnej sytuacji rynkowej, kiedy mamy do czynienia ze stałym skracaniem cyklu życia produktów oraz oczekiwaniem zwiększonej jakości przy niższej cenie jednostkowej. W procesie zarządzania projektami, menedżerowie stale podejmują decyzje, które mogą zadecydować o pozycji konkurencyjnej organizacji. Dlatego otwarte podejście i gotowość zespołów projektowych do transformacji jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje z zakresu skutecznego planowania, wdrażania oraz wzmacniania przeprowadzanych zmian. Poznają techniki ułatwiające przekonywanie do zmiany oraz zasady ich skutecznej komunikacji. Dowiedzą się jakie są najczęstsze przyczyny porażek wprowadzania zmian oraz jak zapobiegać im w przyszłości.

Czytaj dalej

Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

Zarządzanie projektami w organizacjach coraz lepiej uświadamia i potwierdza fakt, że ludzie odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, niezależnie od rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Ludzie są najważniejszym zasobem, a efektywne zarządzanie nimi jest kluczem do osiągnięcia sukcesu każdego projektu. Chcąc osiągać zamierzone cele, firmy muszą dysponować kompetentnym zespołem. Potwierdzeniem tego na obecnym rynku, staje się certyfikat Project Managera.

Trener prowadzący szkolenie, Grzegorz Szałajko, ma skuteczność powyżej 95% zdawalności w pierwszym podejściu, przygotowuje do profesjonalnych egzaminów certyfikujących PMP od 10 lat.

„PMI” oraz „PMBOK” są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

Czytaj dalej

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D oraz D R&D

Czytaj dalej

Zrównoważone zarządzanie projektami na start (PRiSM™ Foundation)

Organizacje na całym świecie stoją obecnie przed wyzwaniem zmiany swoich działań operacyjnych, tak by były one bardziej zrównoważone. Oczekują tego ich inwestorzy, udziałowcy, klienci oraz pracownicy. W ramach warsztatów poznasz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami, zasad zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania mających na celu zwiększenie wartości dodanej. Kurs łączy potrzebę powiązania korzyści projektu z celami strategicznymi tak, aby każdy projekt zapewniał firmie długotrwały rozwój oraz sukces poprzez pozytywny wpływ na aspekty gospodarcze, środowiskowe oraz społeczne.

Czytaj dalej

Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner)

Warsztaty PRiSM™ Practitioner zostały opracowane w celu głębszego zrozumienia oraz poprawy kompetencji w zakresie zarządzania projektami. W trakcie praktycznych zajęć dotyczących zarządzania projektami i zrównoważonego rozwoju, łącząc teorię ze studium przypadków, przygotowujemy do nowego sposobu patrzenia na projekt oraz zarządzania nim. Wykorzystujemy przykłady z życia wzięte, w których zarządzanie projektami prowadzone jest w sposób spełniający wymagania nie tylko biznesu, ale również uwzględniający potrzeby społeczne i środowiskowe.

Czytaj dalej

Zarządzanie konfliktami i kryzysami w projektach

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą kompetencje umożliwiające skuteczne zarządzanie konfliktem w zespole oraz rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w projekcie.

Konflikty i nieporozumienia są nieodłącznymi elementami pracy w zespole. Przy realizacji projektów często dotyczą zasobów oraz relacji interpersonalnych. Z jednej strony mogą motywować do rozwoju i przyczyniać się do postępu, a z drugiej spowodować kryzys mający negatywny wpływ na cały zespół i zagrażający realizacji projektu.

Sukces przedsięwzięcia często zależy właśnie od umiejętnego przeciwdziałania lub kiedy już wystąpią, sposobu ich rozwiązania. Zarządzanie konfliktem jest zatem jedną z kluczowych kompetencji, którą muszą posiadać managerowie oraz członkowie zespołów projektowych. Umiejętności te pozwalają wykorzystać konflikt jako czynnik aktywizujący zespół do poszukiwania najlepszego dla wszystkich stron rozwiązania. Przyczyniają się do budowania kultury pracy opartej na wzajemnym szacunku oraz do integracji zespołu.

Czytaj dalej

Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania portfelem (Simultrain)

Praktyczne doświadczenie, które pozwala wcielić się w rolę menadżera zarządzającego portfelem projektów. Głównym celem szkolenia jest umożliwienie zdobycia doświadczenia technicznego i przywództwa, dzięki praktyce w symulatorze zarządzania strategicznego SimulTrain® Strategic Management. W realistycznym i dynamicznym środowisku uczestnicy uczą się:

 • Podejmowania kluczowych decyzji
 • Określania priorytetów i optymalizacji portfela projektów
 • Reagowania na szybko zmieniające się sytuacje, zagrożenia i szanse

W grze SimulTrain uczestnicy tworzą zespół i wspólnie odgrywają rolę menedżera portfela. Ich zadaniem jest zaplanować i zrealizować typowe pięcioletnie portfolio obejmujące do 20 projektów. Gra jest tak skonstruowana, że uczestnicy szkolenia natychmiast dostrzegają konsekwencje podejmowanych decyzji. Śledzą ewolucję salda środków pieniężnych, harmonogram, wskaźniki korzyści strategicznych i wykorzystanie zasobów. Dzięki temu mogą poczuć radość z rywalizacji oraz doświadczyć stresu i pracy pod presją – tak jak w prawdziwym życiu.

SimulTrain® Strategic Management to:

 • Praktyczne doświadczenie, które pokazuje realia i konsekwencje podejmowanych decyzji
 • Możliwość planowania i realizacji portfela projektów
 • Nauka poprzez popełnianie błędów
 • Wymagający, motywujący i fascynujący scenariusz
 • Idealne narzędzie do budowania zespołu i zdobywania doświadczenia w zakresie przywództwa
Czytaj dalej

Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania projektami (SimulTrain)

Praktyczne doświadczenie, które pokazuje realia i konsekwencje prowadzenia projektu.

SimulTrain to realizacja projektu on-line na podstawie scenariusza bliskiego realnym warunkom prowadzenia projektu. Gra integruje wszystkie aspekty zarządzania projektami i stwarza przestrzeń do uczenia się przez popełnianie błędów. Celem głównym szkolenia jest podniesienie kompetencji zarządzania projektami, dzięki praktyce w symulowanym środowisku SimulTrain, przybliżającej uczestnikom główne czynniki sukcesu lub porażki wpływające na budżet, termin, ryzyko oraz umiejętne zarządzanie kompetencjami behawioralnymi.

Dynamiczny scenariusz sprawia, że zespoły projektowe zdobywają wiedzę i umiejętności, o których nigdy nie zapomną. Jest to też świetna okazją na przećwiczenie etapu planowania i realizacji projektu. Wykorzystywany scenariusz jest wymagający, a forma szkolenia zawiera element rywalizacji między zespołami motywująca.

 • SimulTrain integruje wszystkie aspekty zarządzania projektami
 • Daje możliwość uczenia się przez popełnianie błędów
 • Jest bliski realnym warunkom prowadzenia projektu
 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, o których nigdy nie zapomnimy
 • Jest szansą na przećwiczenie etapu realizacji projektu
 • Ma wymagający, motywujący i fascynujący scenariusz
 • Pomaga nabyć praktyczne doświadczenie, które pokazuje realia i konsekwencje prowadzenia projektu
Czytaj dalej

Project management na start

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe metody zarządzania projektami oraz techniki ich praktycznego zastosowania w codziennej pracy w organizacji.

Każdy pracownik, zarówno mniejszej, jak i większej organizacji,  praktycznie codziennie ma styczność z realizacją projektów. Poprzez konsekwentne dążenie do osiągania wyznaczonych celów, często nawet nieświadomie bierzemy udział w procesie zarządzania projektami. Zadania, które wykonujemy zawsze mają określone ramy czasowe oraz zasoby – finansowe, osobowe, sprzętowe, itp. Dlatego coraz bardziej doceniana jest umiejętność efektywnego zarządzania przedsięwzięciami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować czasem i pieniędzmi. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów. Nauczą się, jak sprawić, by postawione cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia.

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników.

Czytaj dalej