pm2pm sp. z o.o. rozpocznie od 1 lipca 2012r. realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 4.2 POKL pt. „Naukowiec Jutra”.

 

1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Do wzięcia udziału w naszym projekcie zapraszamy:
– pracowników naukowych,
– pracowników dydaktycznych,
– pracowników administracyjnych,
– kadrę zarządzającą uczelniami,
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło w szkołach wyższych, w instytutach badawczych, w instytutach naukowych PAN oraz PAU, w jednostkach tworzących konsorcja naukowe, z terenu całego kraju.
Preferowane będą kobiety, które będą stanowić 60% każdej grupy szkoleniowej.
Każda grupa szkoleniowa będzie liczyła 20 osób biorących udział w projekcie.

 

2. JAKI JEST KOSZT PROJEKTU?
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, w związku z czym uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie.

 

3. JAKI JEST SPOSÓB ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?
Żeby wziąć udział w projekcie wystarczy wypełnić udostępniony od czerwca 2012 formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć zaświadczenie o pracy na lub dla uczelni.
Obecnie osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: gszczepanski@pm2pm.pl
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty oraz prowadzony w sposób ciągły od czerwca 2012r.

 

4. JAKI JEST ZAKRES PROJEKTU?
Projekt zakłada przekazanie wiedzy w formie szkoleń, w ramach następujących modułów tematycznych:
– Własność intelektualna i prawna (16h szkoleniowych)
Tematyka: przedmiot ochrony (know-how, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysł.),zasady uzyskiwania praw wyłącznych, transfer prawa własności intelektualnej.
– Finansowanie badań oraz fundusze unijne (24h szkoleniowe)
Tematyka: fundusze unijne, w tym nowy okres finansowania 2014-2020 EFRR i EFS, pożyczki inwestycyjne, fundusze pożyczkowe, kredyty technologiczne i bankowe, leasing.
– Zarządzanie projektami badawczo- naukowymi (96h) połączony z egzaminem IPMA poz. D
Tematyka: środowisko projektu, organizacja projektu, cele projektu , rola interesariuszy w projekcie, etapy i cykl życia projektu, zarządzanie dokumentacją projektową, harmonogramowanie, planowanie i zarządzanie zasobami finansowymi i kosztami projektu, zarządzanie zespołem projektowym , zarządzanie umową jakości i ryzykiem w projekcie, zarządzanie portfelem projektu oraz zamknięcie projektu.
Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość podejścia po zakończonym module szkoleniowym do międzynarodowego egzaminu IPMA poz. D (więcej na temat egzaminu oraz certyfikatu na stronie: http://www.spmp.org.pl) który będzie potwierdzał umiejętności zarządzania projektami.
– Narzędzia informatyczne MS Project (24h)
Tematyka: wprowadzanie zadań, zależność między zadaniami, zasoby, kalendarze w projekcie, dostosowanie widoków, śledzenie postępów w wykonywaniu projektu, dostosowanie programu do swoich potrzeb.
Uczestnicy w ramach modułów szkoleniowych otrzymają materiały szkoleniowe oraz podręczniki z obszaru zarządzania projektami.

 

5. KIEDY I GDZIE BĘDĘ ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA SZOLENIOWE?
Zajęcia będą się odbywały od września do grudnia 2012r., w trybie piątek- sobota- niedziela, co 2 tygodnie, w godzinach od 9 00 do 17 00.
Zajęcie będę odbywały się w Krakowie.
Szczegółowe informacje na temat konkretnych dat, godzin oraz miejsca szkoleń będziemy udostępniać od czerwca 2012r.

 

6. JAKIE BĘDĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE?
Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik będzie:
> Posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do zdobycia pozytywnego wyniku na egzaminie certyfikującym IPMA poz. D,
> Wiedział, jakich metod użyć, aby projekt został zrealizowany w najbardziej optymalnych warunkach, dając przy tym możliwie najlepsze efekty,
> Potrafił zarządzać projektem zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych,
> Znał zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu.
> Przeprowadzić analizę otoczenia projektu,
> Zdefiniować cele projektu
> Zarządzać sukcesem w projekcie,
> Zarządzać dokumentacją w projekcie,
> Unikać oraz zidentyfikować błędy popełnione  w czasie realizacji projektu
> Zorganizować i zrealizować projektów w różnych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa
> Wykorzystać narzędzia i metody służące do profesjonalnego tworzenia harmonogramów,
> Efektywnie planować zasoby w projekcie,
> Zarządzać kosztami w projekcie,
> Monitorować przebieg realizacji projektu
> Elastycznie reagować na zmiany w projekcie,
> Zbudować kompetentny zespół projektowy,
> Prowadzić skuteczną komunikację w zespole projektowym,
> Wykorzystać techniki negocjacyjne i motywacyjne w zarządzaniu zespołem projektowym,
> Zarządzać konfliktem w zespole,
> Wykorzystać dostępne metody dla poprawy jakości w projekcie,
> Rozpoznać ryzyka w projekcie i skutecznie nimi zarządzać,
> Zarządzać umową,
> Przygotować kompletną dokumentację przetargową.

 

Więcej informacji na temat projektu będzie można otrzymać mailowo: gszczepanski@pm2pm.pl lub telefonicznie: 503- 168- 058.
Informacje na temat projektu będą pojawiać się systematycznie od czerwca 2012r. na naszej stronie internetowej: www.pm2pm.pl