Z ogromną radością pragniemy poinformować że firma pm2pm uzyskała dofinansowanie na kolejny projekt skierowany do środowiska akademickiego w ramach funduszy unijnych.Tym razem projekt (dofinansowany w ramach działanie 4.2 POKL) „Naukowiec Jutra” będzie skierowany do pracowników naukowych z terenu całego kraju. O szczegółach projektu będzie informować „na bieżąco”.
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,1139,informacja-o-wynikach-oceny-merytorycznej-wnioskow-zlozonych-w-konkursie-zamknietym-nr-2pokl4-22011.html