ewa_pm2pmPrezes Zarządu, Project Manager, Trener

Uporządkowana, otwarta na potrzeby innych i skoncentrowana na osiągnięciu zamierzonego celu – to cechy, dzięki którym już od blisko 10 lat zarządza organizacją międzynarodowych nagród doskonałości projektowej,  prowadząc biuro PMO dla największej organizacji zrzeszającą  project managerów: International Project Management Association (IPMA). Szerzy filozofię doskonałości w zarządzaniu na polskim jak i światowym forum. Jej zdolności komunikacyjne, analityczne podejście, jak również znajomość różnic kulturowych pozwala na sprawne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych oraz zmotywowanie zespołu do efektywnej pracy.

Jako trener współpracuje ze środowiskiem biznesu, wspierając przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania narzędzi zarządzania projektami. Otwarta na nową technologię zachęca do wdrażania usprawnień organizacyjnych i podnoszenia efektywności przedsiębiorstw z jej użyciem. Przekonana o konieczności zmian i dopasowania się do aktualnych potrzeb rynku, umiejętnie kalkuluje plusy i minusy nowych rozwiązań. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu wirtualnymi zespołami projektowymi i przywództwie wielokulturowym.

Od 9 lat piastuje stanowisko Dyrektora Działu Szkoleń w pm2pm, odpowiadając za jego organizację oraz wdrażanie nowych produktów. Licencjonowany Trener Zarządzania Projektami IPMA, Project Manager IPMA lev. C PRINCE2 Foundation jak również Certified Green Project Manager Level b.

Członek stowarzyszenia IPMA Polska i Asesor Wiodący nagrody Polish Project Excellence Award. Jej pasją jest podróżowanie i aktywny wypoczynek: miłośniczka gór, nart i cross-fitu.

email: ebednarczyk@pm2pm.pl

tomasz_lesniowski_pm2pm-300x300

Tomasz Leśniowski 
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Konsultant, Trener

Konsultant w zakresie zarządzania organizacją, controllingu oraz zarządzania projektami. Jego entuzjazm i zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia są od lat motywacją do działania dla zespołu, z którym pracuje. Od wielu lat współpracuje z firmami w obszarze zarządzania projektami. Posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi. Doświadczenie zawodowe zdobył budując politykę sprzedażową, strategię marketingową oraz system kontroli przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłowej. Jako Dyrektor Centrum Szkoleniowego był odpowiedzialny za współtworzenie
i realizację strategii firmy informatyczno – szkoleniowej, zarządzanie operacyjne
i koordynację prac podległych zespołów projektowych oraz za zarządzanie portfelem projektów.

Jako członek zarządu IPMA Polska, jest odpowiedzialny za obszary związane
z projektami UE, działalnością gospodarczą, edukacją, treningami, licencjami trenerskimi oraz certyfikacją. Ponadto jest członkiem zarządu, Dyrektorem ds. Rozwoju oraz konsultantem i trenerem w firmie szkoleniowo-doradczej zajmującej silną pozycję na rynku ogólnopolskim w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań
w obszarze zarządzania projektami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw, w tym funduszy z Unii Europejskiej. Tworzył projekty odpowiadające zdiagnozowanym wspólnie z klientem potrzebom. Zarządzał portfelem projektów dofinansowanych z UE. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence Award 2011. Jest także Asesorem wiodącym nagrody PPEA.

Od 14 lat prowadzi szkolenia biznesowe. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zespołem oraz tworzeniu projektów wg metodyki PCM (Project Cycle Management). Od 2009 r. jest Autoryzowanym Trenerem Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat zarządzania projektami IPMA lev. D i C oraz Certyfikat Prince2Foundation (P2F).

Jest członkiem stowarzyszenia IPMA Polska oraz asesorem Nagrody Polish Project Excelence Award. Otrzymał tytuł Atlasa Project Management za szerzenie wiedzy i idei o zarządzaniu projektami w Polsce. Zajmował się realizacją projektów dla firm prowadzących działalność w branży energetycznej, lotniczej, przemysłowej, budowlanej, handlowej, automotive oraz administracji samorządowej i uczelni wyższych.

e-mail: tlesniowski@pm2pm.pl

katarzyna-kurylowicz_pm2pm-300x300Katarzyna Kuryłowicz
Specjalista ds. Szkoleń, Project Manager, Trener

Doświadczenie biznesowe zdobyła prowadząc liczne projekty szkoleniowe wspierające rozwój organizacji w zakresie zarządzania projektami oraz  podnoszenia kompetencji osobistych i menedżerskich w firmie informatyczno – szkoleniowej. Jako specjalista, a następnie kierownik odpowiedzialna była za planowanie, budżetowanie i zarządzanie przebiegiem prac w  projektach miękkich i dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 9 lat prowadzi szkolenia rozwijające kompetencje w zarządzaniu projektami dla pracowników firm i instytucji. Autoryzowany Trenerem Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat zarządzania projektami IPMA lev. D i C, Certyfikat Prince2Foundation (P2F)oraz SCRUM Master.

Jako Koordynator i trener odpowiada za prawidłową realizację projektów szkoleniowych i doradczych w firmie będącej Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową International Project Management Association Polska, zajmującej silną pozycję na rynku ogólnopolskim jak również skutecznie wspierającą organizacje we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania projektami, będącej.

Jest członkiem stowarzyszenia IPMA Polska oraz podkarpackiej grupy regionalnej zarządzania projektami. Realizowała projekty szkoleniowe dla firm prowadzących działalność m.in. w branży lotniczej, przemysłowej, budowlanej, automotive. Jej dokładność i zorganizowanie stanowią uzupełnienie realizowanych działań.  Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

e-mail: kkurylowicz@pm2pm.pl