pm2pm_ajs_ipma_aZ dniem 1.03.2016 r. pm2pm sp. z o. o. zostało wpisane na listę Autoryzowanych Jednostek Szkoleniowych IPMA Polska w zakresie szkoleń z zarządzania projektami. Dzięki temu nasi Klienci mają gwarancję wysokiej jakości szkoleń oraz profesjonalnego przygotowania do egzaminów certyfikacyjnych IPMA.

Lista autoryzowanych jednostek szkoleniowych IPMA
International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit – International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. IPMA Polska zrzesza pasjonatów zarządzania projektami w grupach regionalnych i young crew, a także wydaje publikacje tłumaczone z oryginałów, lub przygotowuje własne. ajsDla IPMA Polska oferta międzynarodowa jest podstawą działania, jednakże Stowarzyszenie stara się rozwijać w różnych kierunkach, biorąc pod uwagę uwarunkowania i potrzeby lokalne. Misją IPMA Polska jest umożliwienie wymiany doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami, wspieranie ludzi w zdobywaniu wiedzy o zarządzaniu projektami, oraz organizacji wdrażających zarządzanie projektowe.

Jednym z celów IPMA Polska jest propagowanie idei zarządzania projektami jako stałej dyscypliny zawodowej oraz promowanie wiedzy i doświadczeń z zakresu project management w praktyce gospodarczej. Ponadto Stowarzyszenie jako jedna z wiodących organizacji skupiających praktyków zarządzania projektami stara się promować zawód PM w Polsce i tworzyć standardy zawodowe i etyczne dla tej grupy zawodowej.

Ostatnie lata przyniosły znaczne nasilenie tej działalności. Przejawiało się to w dużej ilości szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom zgłaszanym zarówno przez środowiska osób szkolonych, jak i trenerów, IPMA Polska opracowała system certyfikacji trenerów i firm szkoleniowych, którego celem jest dostarczenie na rynek wykwalifikowanej kadry trenerskiej i instytucji szkoleniowych zapewniających najwyższy poziom merytoryczny usług rozwojowych z zakresu project management.