W dobie ciągłego rozwoju i coraz częstszej współpracy kadry naukowej ze środowiskiem biznesu, bardzo istotnym staje się wypracowanie wspólnego języka
i wzajemnego porozumienia przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Jak wskazują wyniki badań, liczba wykwalifikowanych naukowców, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie do zarządzania projektami badawczo – rozwojowymi i zorientowanych na potrzeby gospodarcze jest nadal niewystarczająca, a zdecydowana większość przedsiębiorców nie posiada zadowalającej wiedzy na temat projektów badawczo – rozwojowych i nie potrafi nimi zarządzać.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rynku zespół pm2pm stworzył program, którego celem jest zapoznanie kadry naukowej uczelni wyższych oraz przedsiębiorców ze wzorcowymi rozwiązaniami i trendami w zarządzaniu projektami, a także przekazanie wiedzy na temat sprawdzonych narzędzi i technik wykorzystywanych w trakcie realizacji projektów B+R. Ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym poprzez wzmocnienie potencjału pracowników obu sektorów w zakresie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, komercjalizacji wyników badań oraz poprawą zdolności menedżerskich.

Cykl szkoleniowy dla projektów badawczo- rozwojowych skierowany jest do:

 • Akademickiej kadry naukowej
 • Przedsiębiorców

Uczestnicząc w 10 dniowym cyklu szkoleniowym:

 • dowiesz się jakich metod użyć, by krok po kroku uzyskać możliwie najlepsze efekty,
 • poznasz sposoby definiowania celu projektu oraz zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu B+R,
 • będziesz potrafił zarządzać projektem zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych,
 • udoskonalisz swoje kompetencje w zarządzaniu zespołem, konfliktem i ryzykiem,
 • dowiesz się jak przeprowadzić analizę otoczenia projektu oraz monitorować na bieżąco pracę i wyniki zespołu,
 • pozyskasz najbardziej aktualne informacje dotyczące źródeł finansowania badań,
 • poznasz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu komercjalizacji wyników badań.

Program szkolenia dla projektów badawczo rozwojowych:

Zarządzanie projektem badawczo – rozwojowym – BLOK I
Planowanie projektu – BLOK II
Zarządzanie finansami w projekcie – BLOK III
Zarządzanie projektem i zespołem projektowym – BLOK IV
Źródła finansowania badań – BLOK V
Własność intelektualna – BLOK VI

Po ukończeniu cyklu szkoleniowego, dzięki naszym ekspertom, uczestnik będzie posiadał kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do zdobycia międzynarodowego certyfikatu Zarządzania projektami International Project Management Association na poziomie Project Management Associate (lev. D), świadczącym o nabytych kwalifikacjach.

Wśród kadry ekspertów prowadzących zajęcia znajdziecie Państwo takie osobowości jak:

 • prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka – Asesor projektów unijnych
 • Dorota Budzińska – Wiska – Dyrektor Zarządzający pm2pm sp. z o. o., Konsultant w zakresie zarządzania projektami zarówno w środowisku biznesu jak i nauki
 • Tomasz Leśniowski – Członek Zarządu IPMA Polska, Dyrektor ds. Rozwoju pm2pm sp. z o. o., Project Manager
 • Roman Bieda – Radca prawny i Rzecznik patentowy
Formularz kontaktowy
Projekty badawczo- rozwojowe - zapytanie:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe