Temat: Szkolenie Zintegrowane z Metodyki PRINCE2 ® z egzaminem Foundation i Practitioner
Termin: od: 07.04.2014 do: 11.04.2014
Terner: ATO CRM S.A.
Miejsce: Kraków
Cena: 4700 zł – cena promocyjna (5300 zł – cena normalna)

Szkolenie ma zapewnić uczestnikom podstawową wiedzę metodyczną i rozumienie mechanizmów zarządczych zdefiniowanych przez PRINCE2 ®.

W szczególności uczestnicy szkolenia powinni poznać i zrozumieć:

 • podstawowe definicje i terminy stosowane w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 ®
 • pryncypia, do których odwołuje się metodyka
 • tematy przewodnie PRINCE2 ®
 • procesy zarządcze, kroki i działania w zarządzaniu projektem
 • kontekst stosowania PRINCE2 ® w zarządzaniu projektami – skalowanie metodyki do potrzeb organizacji i złożoności projektu.

Adresaci:

Jest to intensywne szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej – przede wszystkim kierowników projektów, którzy chcą w trybie szybkiej ścieżki zdobyć wiedzę o metodyce PRINCE2 ® oraz uzyskać certyfikat PRINCE2 ® Foundation i Practitioner. Powinny w nim uczestniczyć osoby mające za sobą doświadczenia w zarządzaniu projektami i w ich prowadzeniu przynajmniej na poziomie kierowników zespołów. Od uczestników nie jest wymagana wstępna wiedza na temat zarządzania przedsięwzięciami, niemniej doświadczenie z pracy w projektach ułatwi opanowanie materiału metodycznego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał międzynarodowe standardy zarządzania projektami
 • rozumiał mechanizmy strukturalnego, procesowego zarządczego stosowanego w projektach
 • znał wspólny i spójny aparat pojęciowy związany z zarządzaniem projektami
 • miał możliwość uzyskania Certyfikatu PRINCE2 ® Foundation oraz Certyfikatu PRINCE2 ® Practitioner

Program

Dzień I Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia

 • Co to jest projekt, czym jest zarządzanie projektem?
 • Czym jest a czym nie jest PRINCE2?
 • Omówienie struktury metodyki
 • Pryncypia
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Organizacja; Struktura organizacyjna i role PRINCE2 ®
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Wieczorna praca indywidualna

Dzień II

 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Temat Jakość
 • Temat Plany
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE)
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem (SE)
 • Temat Zmiana
 • Wieczorna praca indywidualna

Dzień III

 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP)
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Produkty zarządcze w metodyce PRINCE2
 • Adaptacja PRINCE2 ®
 • Projekt a Program
 • Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 ® Foundation
 • Zasady zdawania egzaminu Practitioner
 • Wieczorna praca indywidualna

Dzień IV

 • Powtórzenie materiału – przegląd Pryncypiów
 • Powtórzenie materiału – Przegląd Tematów
 • Scenariusz egzaminacyjny – przykład 1
 • Scenariusz egzaminacyjny – przykład 2
 • Wieczorna praca indywidualna

Dzień V

 • Dokończenie/Omówienie scenariusza egzaminacyjnego – przykład 2
 • Podsumowanie i powtórzenie materiału
 • Pytania – odpowiedzi
 • Przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner
 • Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 ® Practitoner
 • Zakończenie szkolenia – Rozdanie świadectw.

Szkolenie prowadzone jest na akredytowanych materiałach szkoleniowych, intensywnie wykorzystuje przykładowe scenariusze oraz podręcznik metodyki PRINCE2 ®

Uczestnicy szkolenia zdają 2 egzaminy: najpierw egzamin Foundation, a na zakończenie – egzamin Practitioner

Szkolenie jest prowadzone przez trenerów CRM S.A. – akredytowanej przez APMG (UK) organizacji szkoleniowej ATO i doradczej ACO na podstawie umowy podpisanej przez pm2pm sp.z o.o. i CRM S.A.

PRINCE2 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cabinet Office

 • Kurs jest ograniczony do maksimum 15 uczestników
 • Cena szkolenia wynosi 5300 zł brutto (zwolnione z VAT)
 • Warunkiem ceny promocyjnej w wysokości 4700zł brutto (zwolnione z VAT) jest zapisanie się na szkolenie przez minimum 10 osób oraz zapisania się na oba poziomy PRINCE2 ®
 • Cena nie zawiera podręcznika- można go dokupić w kwocie 260zł brutto (zwolnione z VAT)
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • opłatę egzaminacyjną
  • materiały szkoleniowe
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
[contact-form-7 404 "Not Found"]