Temat: Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 ® poziom Foundation + egzamin
Termin: do ustalenia
Trener: ATO CRM S.A.
Miejsce: do ustalenia
Cena: PLN

Szkolenie ma zapewnić uczestnikom podstawową wiedzę metodyczną i rozumienie mechanizmów zarządczych zdefiniowanych przez PRINCE2.
W szczególności uczestnicy szkolenia powinni poznać i zrozumieć:

 • Podstawowe definicje i terminy stosowane w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
 • Pryncypia, do których odwołuje się metodyka
 • Tematy przewodnie PRINCE2,
 • Procesy zarządcze, kroki i działania w zarządzaniu projektem
 • Kontekst stosowania PRINCE2 w zarządzaniu projektami – skalowanie metodyki do potrzeb organizacji i złożoności projektu.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów – zarówno kadry zarządzającej jak też specjalistów dziedzinowych.
Mogą w nim uczestniczyć osoby o różnym doświadczeniu projektowym i wypełniające różne role w strukturach projektu lub osoby, które będą w przyszłości działały w projektach.
Od uczestników nie jest wymagana wstępna wiedza na temat zarządzania przedsięwzięciami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał międzynarodowe standardy zarządzania projektami
 • rozumiał mechanizmy strukturalnego, procesowego zarządczego stosowanego w projektach
 • znał wspólny i spójny aparat pojęciowy związany z zarządzaniem projektami
 • miał możliwość uzyskania Certyfikatu PRINCE2 ® Foundation

Program

Dzień I

 • Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia
 • Co to jest projekt, czym jest zarządzanie projektem?
 • Czym jest, a czym nie jest PRINCE2?
 • Omówienie struktury metodyki
 • Pryncypia, tematy
 • Procesy metodyki
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Organizacja; Struktura organizacyjna i role PRINCE2
Wieczorna praca indywidualna

Dzień II
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Temat Jakość
 • Temat Plany
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE)
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem (SE)
Wieczorna praca indywidualna

Dzień III
 • Temat Zmiana
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP)
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Produkty zarządcze w metodyce PRINCE2
 • Adaptacja PRINCE2
 • Projekt a Program
 • Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 Foundation
 • Zakończenie szkolenia - Rozdanie świadectw

Akredytacja
Szkolenie prowadzone jest na akredytowanych materiałach szkoleniowych, intensywnie wykorzystuje przykładowe scenariusze oraz podręcznik metodyki PRINCE2 ®
Szkolenie jest prowadzone przez trenerów CRM SA - akredytowanej przez APMG (UK) organizacji szkoleniowej ATO i doradczej ACO na podstawie umowy podpisanej przez pm2pm sp.z o.o. i CRM SA.

Logo PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.


Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Szkolenia - zapytanie:
Temat:
Termin:
Miejsce:
Cena:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: taknie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF