Ostatnio przeglądany termin:

szkolenia

Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

Zarządzanie projektami w organizacjach coraz lepiej uświadamia i potwierdza fakt, że ludzie odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, niezależnie od rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Ludzie są najważniejszym zasobem, a efektywne zarządzanie nimi jest kluczem do osiągnięcia sukcesu każdego projektu. Chcąc osiągać zamierzone cele, firmy muszą dysponować kompetentnym zespołem. Potwierdzeniem tego na obecnym rynku, staje się certyfikat Project Managera.

Trener prowadzący szkolenie, Grzegorz Szałajko, ma skuteczność powyżej 95% zdawalności w pierwszym podejściu, przygotowuje do profesjonalnych egzaminów certyfikujących PMP od 10 lat.

„PMI” oraz „PMBOK” są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

4 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

35 godzin

Język:

angielski

Materiały:

książka PMBOK Guide 6th Edition oraz testy PMP Exam Prep

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie

Przygotowanie

do przystąpienia do egzaminu certyfikującego PMP® w systemie certyfikacji PMI®
Poznanie

Poznanie

technik i metod zarządzania projektami objętych według standardu PMBOK ® Guide, 6th edition
Zapoznanie

Zapoznanie

ze strukturą egzaminu certyfikującego i usystematyzowanie wiedzy przed podejściem do egzaminu

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak zastosować poznane narzędzia i techniki w praktyce by skutecznie zarządzać projektami
Umiesz

Umiesz

reagować na zmieniające się warunki otoczenia projektu i efektywnie zarządzać interesariuszami
Jesteś

Jesteś

bardzo dobrze przygotowany do przystąpienia i zdania egzaminu certyfikującego PMP®

Punkty PDU: 35 | Punkty JAP: 35

Grupa docelowa

 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
 • Profesjonaliści, którzy prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
 • Osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie zarządzania projektami i przygotować się do certyfikacji PMP®

Program szkolenia

Moduł 1

Kontekst projektu - certyfikacja, definicje, zależności, cykl życia projektu, Cykl Deminga, procesy w projekcie

Moduł 2

Procesy integracji - inicjacja projektu, budowanie planu zarządzania projektem, zintegrowane zarządzanie zmianami, powiązania między procesami, zamykanie projektu

Moduł 3

Interesariusze projektu - identyfikacja, analiza, planowanie strategii, zarządzanie zaangażowaniem

Moduł 4

Zarządzanie zakresem - wymagania a zakres, planowanie zakresu, tworzenie WBS, monitorowanie i potencjalne problemy

Moduł 5

Zarządzanie harmonogramem - pakiety prac a zadania, pracochłonność a czas trwania, techniki szacowania czasu, rola diagramu sieciowego, harmonogramowanie, monitorowanie harmonogramu

Moduł 6

Zarządzanie zasobami - struktura podziału zasobów (RBS), techniki szacowania, zarządzanie zespołem, konflikty i motywacja w zespole projektowym

Moduł 7

Zarządzanie kosztami - podstawy estymacji kosztów, budżetowanie projektu, finansowanie projektu, monitorowanie przy pomocy metody Earned Value

Moduł 8

Ryzyko w projekcie - cykl zarządzania ryzykiem, narzędzia identyfikacji, analiza jakościowa i ilościowa, odpowiedzi na zagrożenia, komunikacja ryzyka

Moduł 9

Zamówienia w projekcie - procesy i kluczowe dokumenty, rodzaje kontraktów i związane z nimi ryzyka

Moduł 10

Jakość w projekcie - kluczowe zasady zarządzania jakością, koszty jakości, podstawowe narzędzia zarządzania jakością, ciągłe doskonalenie procesów

Moduł 11

Komunikacja w projekcie - struktura procesu komunikacji, plan zarządzania komunikacją, raportowanie w projekcie

Moduł 12

Podsumowanie - procesy, kluczowe przepływy, podejścia do rozwoju kompetencji PM
Otrzymaj program

CERTYFIKACJA

 • Punkt odniesienia przy rekrutacji, szkoleniu i rozwoju osób, które zajmują się realizacją szeroko rozumianych projektów na całym świecie
 • Wiarygodne potwierdzenie kompetencji projektowych na profesjonalnym poziomie
 • Jeden z najbardziej cenionych certyfikatów na rynku pracy, rozpoznawany na całym świecie (PMP®)

Terminy

Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

 • Ustalane indywidualnie
 • 35h
 • Grzegorz Szałajko
 • PDU: 35 | JAP: 35
 • Szkolenie certyfikowane
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte
2019-11-14 - 2019-11-19

Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

 • Kraków
 • 35h
 • Grzegorz Szałajko
 • PDU: 35 | JAP: 35
 • Szkolenie certyfikowane
 • 14-15.11.2019
 • 18-19.11.2019