Temat: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena: PLN

Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników praktycznej umiejętności tworzenia planu zarządzania ryzykiem dla przedsięwzięć projektowych. Użyte techniki identyfikacji, analizy jakościowej i ilościowej cechuje łatwość implementacji w organizacjach o nierozbudowanej kulturze projektowej. Zajęcia są realizowane w oparciu o projekt inwestycyjny o tematyce odnoszącej się do rynku nieruchomości, co podnosi zaangażowanie uczestników. Dzięki temu rezultaty ćwiczeń warsztatowych dla tego projektu niewątpliwie mają wartość nie tylko edukacyjną. Techniki zostały dobrane w taki sposób, aby stanowiły kompleksową metodykę tworzenia planu zarządzania ryzykiem.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o dokumentację z rzeczywistych projektów, dedykowane arkusze kalkulacyjne MS Excel, aplikacje do zarządzania projektami dotPROJECT i MS Project Server 2007.

Adresaci:
 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
 • Kierownicy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Kierownicy i pracownicy biur zarządzania projektami
 • Pracownicy realizujący zakupy inwestycyjne
 • Analitycy ryzyka biznesowego
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Znał moduły wykorzystywane do zarządzania ryzykiem w aplikacjach dotPROJECT i MS Project Server 2007
 • Rozumiał proces zarządzania ryzykiem
 • Umiał dobierać odpowiednie strategie reakcji na ryzyka optymalizujące budżet projektu
 • Potrafił oszacować realne budżety przedsięwzięcia
 • Rozumiał zasady symulacji komputerowej i potrafił modelować możliwe scenariusze realizacji przedsięwzięcia biznesowego
 • Posiadał gotowe dokumenty możliwe do wykorzystania w ramach realizowanych przez siebie działań w przedsiębiorstwie umożliwiające stworzenie kompleksowej metodyki zarządzania ryzykiem

Program


Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Informacje o szkoleniu:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: TakNie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF