Temat: Szkolenie: Komunikacja w zarządzaniu projektami
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena: do ustalenia

Treść oraz sposób przekazywanych informacji ma ogromny wpływ na nasze relacje z ludźmi oraz efekty podejmowanych działań. Okazuje się, że komunikacja stanowi także jeden z podstawowych czynników powodzenia realizacji projektu. Proces komunikacji z członkami zespołu projektowego, interesariuszami oraz przełożonymi powinien być przemyślany oraz zaplanowany (przy zastosowaniu odpowiednich ścieżek i metod). W tracie szkolenia przekażemy Państwu zarówno wiedzę niezbędną do efektywnego komunikowania się (także międzykulturowego), jak i przydatne umiejętności praktyczne, które zaprocentują w przejrzystości oraz skuteczności codziennych komunikatów międzyludzkich.

Adresaci:
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Kierownicy projektów
 • Osoby odpowiedzialne za monitoring realizacji projektu
 • Osoby przygotowujące projekty do realizacji
 • Pracownicy Biura Zarządzania Projektami
 • Kadra menedżerska przedsiębiorstw
 • Osoby, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę w/w obszarze
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Wiedział na jakie obszary własnej komunikacji powinien zwrócić szczególną uwagę
 • Potrafił umiejętnie przekazywać informacje wykorzystując synchronizację komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Wiedział jak słuchać oraz jak mówić do członków zespołu projektowego, aby zmotywować ich do działania
 • Umiał stworzyć plan przepływu informacji uwzględniając specyfikę projektu oraz organizacji, wykorzystując przy tym narzędzia informatyczne
 • Znał zasady zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych
 • Wiedział jak inni odbierają jego komunikaty i potrafił umiejętnie je przekazywać
 • Rozumiał znaczenie różnic kulturowych w komunikacji podczas realizacji projektów na poziomie międzynarodowym i wiedział jak pokonywać bariery

Program

Dzień I
 • Znaczenie oraz rola komunikacji, schematy przepływu informacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Zwykłe słowa i ich wpływ- jak mówić
  • Mowa ciała w kontekście przekazu informacji
  • Synchronizacja słów i gestów
  • Interpretacja informacji
 • Aktywne słuchanie oraz funkcja i konstrukcja pytań precyzyjnych
 • Komunikacja w zespole projektowym
  • Budowa zespołu a styl oraz poziomy komunikacji – jak je najlepiej do siebie dostosować
  • Krytyka nie zawsze konstruktywna, jak reagować na niezadowolenie pracowników
  • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
  • Komunikacja perswazyjna nie będąca manipulacją – jak wpływać na pracowników
  • Motywacja przez komunikację- czy to możliwe?
 • Ścieżka przepływu informacji w ramach projektu
  • Planowanie schematu przekazywania informacji
  • Przepływ informacji (skąd, do kogo, w jakim czasie)
  • Wykorzystanie narzędzi informatycznych
Dzień II
 • Bariery w skutecznym komunikowaniu się
  • Pułapki w procesie komunikacji
 • Jak rozwiązywać problemy komunikacyjne (zakłócenia i przeszkody wewnętrzne)
 • Zarządzanie informacją i komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikowanie się w obrębie struktury organizacji
  • Komunikacja w organizacji a komunikacja w projekcie
  • Komunikacja pionowa, pozioma oraz diagonalna
  • Kontakty z interesariuszami
  • Dostosowanie narzędzi oraz kanałów przepływu informacji do specyfiki projektu
 • Komunikacja w projektach międzynarodowych
  • Znaczenie świadomości funkcjonujących różnic kulturowych (symboli, bohaterów, rytuałów, wartości) oraz ich specyfiki
  • Przełamywanie barier kulturowych i stereotypów niezbędne dla powodzenia projektu
  • Podejście partnerskie podstawą skutecznej komunikacji podczas realizacji projektów międzynarodowych

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Informacje o szkoleniu:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: TakNie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF