Temat: Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 ® Poziom Practitioner
Termin: do ustalenia
Trener: ATO Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
Miejsce: do ustalenia
Cena: PLN
Szkolenie ma zapewnić uczestnikom powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy o metodyce PRINCE2 ®.
W szczególności uczestnicy szkolenia powinni:
  • Uzupełnić wiedzę o Pryncypiach, Tematach i procesach metodyki PRINCE2 ®
  • Nabyć umiejętność analizy i oceny zagadnień metodyki
  • Zapoznać się przykładowymi egzaminami certyfikacyjnymi na poziomie Practitioner
Zajęcia mają praktyczny, interaktywny charakter, nakierowany na przygotowania uczestników do skutecznego zdania egzaminu certyfikacyjnego Practitioner.
Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są czynnie zaangażowane w zarządzanie projektami, znają metodykę PRINCE2 i chcą potwierdzić jej opanowanie na wyższym poziomie certyfikacji.
Od uczestników wymagane jest posiadanie certyfikatu PRINCE2 ® Foundation.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
  • posiadał uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę o metodyce PRINCE2 ®
  • posiadał umiejętność oceny i rozpoznawania zagadnień metodycznych w scenariuszach
  • miał lepsze zrozumienie zasad skalowania metodyki PRINCE2 ®
  • miał możliwość uzyskania Certyfikatu PRINCE2 ® Practitioner

Program

3 dni – w tym:
  • 2 dni zajęć wykładowo ćwiczeniowych (16 godzin)
  • W trzecim dniu egzamin, który trwa 2,5 godziny.

Program szkolenia realizowany jest poprzez elementy wykładowe oraz wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera ćwiczenia, będące przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi. Wyniki są każdorazowo uzupełnianie wyjaśnieniami trenera, uzasadniającego właściwie odpowiedzi, korygującego błędy, wskazującego jak wykorzystać podręcznik do uzyskania potrzebnej wiedzy.
Materiał szkolenia obejmuje wykorzystanie przykładowych scenariuszy oraz slajdy.

Akredytacja Materiał szkoleniowy jest akredytowany przez właściciela metodyki PRINCE2 ® – działająca w imieniu OGC Association of Project Management Group (APMG) w Wielkiej Brytanii.

Logo PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.

Szkolenie jest prowadzone przez trenerów Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. - akredytowanej przez APMG (UK) organizacji szkoleniowej ATO i doradczej ACO na podstawie umowy podpisanej przez pm2pm sp.z o.o. i CRM S.A.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Informacje o szkoleniu:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: TakNie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF