Temat: Szkolenie: Planowanie realizacji projektu
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena: PLN

Niepowodzenie w planowaniu to planowanie niepowodzenia, dlatego tak dużą wagę w zarządzaniu projektami przywiązuje się do dobrego planowania. Projekty ze znacznym przekroczeniem terminu lub budżetu, a najczęściej i terminu i budżetu niestety nie należą dzisiaj do rzadkości, niezależnie czy dotyczy to inwestycyjnych, organizacyjnych, badawczo-rozwojowych czy projektów informatycznych. Jak ułożyć plan projektu, aby był on możliwy do zrealizowania? Jak ułożyć plan projektu, aby można go było łatwo realizować? Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwać uczestnicy szkolenia.

Adresaci:

 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
 • Kierownicy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Kierownicy i pracownicy biur zarządzania projektami
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Potrafili ułożyć możliwe do realizacji plany projektu
 • Rozumiał potrzebę stosowania struktury podziału prac i wiedział jak zastosować ją w praktyce
 • Wiedział jak precyzyjnie i mierzalnie określić cele projektu
 • Znał zasady tworzenia harmonogramu projektu, jego monitoringu i ewaluacji
 • Potrafił dobrać członków zespołu tak, aby ich współpraca dawała korzystne dla projektu efekty
 • Wiedział jak stworzyć ścieżkę krytyczną i jak reagować na ewentualne problemy w trakcie realizacji projektu
 • Znał mechanizmy i zasady planowania racjonalnego budżetu projektu

Program

Dzień I
 • Cykl rozwoju projektu
 • Struktura podziału prac, zasady strukturyzacji
 • Diagram sieciowy
 • Tworzenie planów ścieżki krytycznej
 • Wyznaczanie kamieni milowych
 • Opracowywanie harmonogramu realizacji projektu, jego cele i zadania
Dzień II
 • Zarządzanie dostępnymi zasobami i jego wpływ na realizację harmonogramu
 • Łańcuch krytyczny- jak przyspieszyć realizację projektu
 • Planowanie i implementacja budżetu projektu

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Informacje o szkoleniu:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: TakNie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF