Temat: Szkolenie: PRiSM™ Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM® Global
Termin: od: 25.04.2016 do: 27.04.2016
Trener: Dr Joel Carboni - szkolenie w j. angielskim
Miejsce: Warszawa
Cena: 5500 PLN

W dzisiejszych czasach koniecznością jest wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju do sposobu zarządzania celami strategicznymi, gdyż tylko takie podejście prowadzi do osiągnięcia korzyści i trwałego sukcesu. W organizacji nie powinno być luki pomiędzy wynikami finansowymi a stosowaną praktyką na rzecz środowiska, społeczeństwa i nadzoru. Dobro pracowników, społeczności i planety są nierozerwalnie związane z dobrą kondycją firmy. Najlepszym wyborem jest więc zrównoważone zarządzanie projektami mające na celu podniesienie znaczenia łańcucha wartości - spojrzenie na ryzyka i możliwości z szerszej perspektywy. Programy warsztatowe GPM dostarczają najbardziej wartościowych korzyści - pracowników przekonanych o indywidualnych zdolnościach do osiągania lepszych wyników.

Pełny opis warsztatów
Adresaci:
 • Dyrektorzy strategiczni
 • Kierownicy projektów
 • Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju
 • Specjaliści ds. CSR
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Miał świadomość korzyści płynących ze stosowania metodologii projektów PRiSM
 • Posiadał know-how niezbędne do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
 • Posiadał wyższe kompetencje w zakresie realizacji projektów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju bądź działań CSR w organizacji
 • Posiadał niezbędną wiedzę i przygotowanie do egzaminu, którego pozytywny wynik uprawnia do certyfikatu GPM-b™
 • Znał praktyczne zastosowanie zarządzania projektami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • Miał możliwość skutecznego zaimplementowania dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju do swoich projektów
 • Rozumiał potrzebę wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju do sposobu zarządzania celami strategicznymi

Program

Dzień I
 • Wprowadzenie
 • Czynniki zrównoważonego rozwoju
 • Myślenie systemowe (System Thinking)
 • Etyka, wartości i zasady
 • Nadzór, portfel projektów i program projektów
 • EnVex w praktyce (laboratorium)
 • Zdolność organizacyjna do zmian
 • Korzyści uzasadnienia biznesowego i zarządzania wartością
 • Zarządzanie wymaganiami
Dzień II
 • Zarządzanie projektem
 • Cykl życia a PRiSM™
 • Standardy GPM® P5™ w zakresie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami
 • EnVex w praktyce
 • Kontrola projektu
 • Zarządzanie zagadnieniami i zarządzanie ryzykiem
Dzień III
 • Struktury i role organizacyjne
 • Sponsoring projektów
 • EnVex w praktyce
 • Zaangażowanie interesariuszy
 • Realizacja i jakość
 • Zarządzanie informacjami i raportowanie
 • Przywództwo sytuacyjne i komunikacja
 • Konflikty i negocjacje
 • EnVex w praktyce
Pełny opis warsztatów

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
 • Cena szkolenia wynosi 5500 zł + VAT
 • Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
 • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
 • Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o.

  Alior Bank. Oddział w Krakowie

  49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

 • Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
 • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
 • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
 • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
 • Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób
 • Cena szkolenia obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniu (cena nie obejmuje kosztów przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego)
  • materiały szkoleniowe
  • imienny certyfikat
  • lunch
  • przerwy kawowe
 • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Szkolenia - zapytanie:
Temat:
Termin:
Miejsce:
Cena:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: taknie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF