Temat: Szkolenie: Przywództwo w zarządzaniu projektami
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena: do ustalenia

Celem szkolenia jest uwypuklenie niezbędnych w procesie przewodzenia cech osobowości. W ciągu dwóch dni szkoleniowych uczestnicy będą mieli okazję do określenia swojej pozycji - jako przywódcy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym projektu, poznają na czym polega efektywne zarządzanie zespołem w kontekście realizacji projektu oraz dowiedzą się jakich instrumentów używać by praca szła sprawnie i satysfakcjonowała zarówno menadżera jak i zespół. Zajęcia mają charakter interaktywny, z wykorzystaniem takich metod, jak: dyskusja, inscenizacja, case study.

Adresaci:
 • Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Potrafił przewozić i kierować zespołem pracowników
 • Znał cechy oraz zachowania dobrego przywódcy
 • Znał metody wywieranie wpływu
 • Rozumiał potrzebę i metody rozwoju cech przywódczych
 • Wiedział jak formułować swoje myśli w sposób jasny i precyzyjny
 • Rozumiał znaczenie przywództwa w zarządzaniu projektami
 • Znał swoje możliwości i ograniczenia występujące w pełnionej przez niego roli przywódcy
 • Potrafił efektywnie wykorzystać swoje predyspozycje przywódcze dla osiągnięcia przez zespół projektowy jak najlepszych rezultatów

Program

Dzień I
 • Ja jako przywódca- rozpoznanie predyspozycji/ kompetencji przywódczych uczestników
  • Sylwetka wymarzonego przywódcy
  • Przywództwo jako cykl budowy relacji w danych warunkach
  • Zarządzanie zespołem czy grupą jednostek?
  • Co nas pcha do przodu – dlaczego przewodzimy grupie
  • Świadomość i umiejętności społeczne
  • Zdolności intelektualne
Dzień II
 • Atrybuty otoczenia
  • Cechy otoczenia zewnętrznego
  • Charakterystyka zadania
  • Wpływ otoczenia wewnętrznego
   • Myślenie strategiczne
   • Kultura organizacyjna
   • Innowacyjność
 • Narzędzia pracy dobrego przywódcy
  • Decydowanie i delegowanie
  • Komunikowanie i informowanie
  • Motywowanie
  • Wspieranie

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Informacje o szkoleniu:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: TakNie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF