Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B oraz C R&D i B R&D
Termin: od: 01.03.2018 do: 02.03.2018
Trener: Tomasz Leśniowski (BIO trenera: http://pm2pm.pl/zespol/)
Miejsce: Kraków
Cena: 1700 PLN

Zdobywając doświadczenie potrzebujemy co raz to nowych, odpowiednich do pracy narzędzi, które odzwierciedlają kompetencje i osiągnięcia. Tak też jest w organizacjach, które realizują projekty. Chcąc osiągać zamierzone cele, muszą dysponować doświadczonym i kompetentnym zespołem. Potwierdzeniem tego na obecnym rynku, staje się certyfikat Kierownika Projektu

Adresaci:
 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca ważny certyfikat IPMA D
 • Kierownicy projektów z certyfikatem IPMA D
 • Członkowie zespołów projektowych z certyfikatem IPMA D, którzy poprzez zdobyte doświadczenie praktyczne chcą potwierdzić swoje kwalifikacje wyższym certyfikatem
  Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej certyfikacji IPMA na poziomie C, B, A wraz z rozszerzeniem o certyfikację R&D na wskazanych poziomach.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Wiedział, jak właściwie przygotować się do egzaminu na poziomie C
 • Wiedział jak przebiega część praktyczna egzaminu i na co należy zwrócić uwagę
 • Miał możliwość wymiany doświadczenia z trenerem praktykiem
 • Miał możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA, który umożliwia zdobycie kwalifikacji w zawodzie Kierownika Projektu

Program

 • Cykl życia projektu – przypomnienie tematyki i narzędzi zarządzania projektami
 • Warsztat projektowy – Przygotowanie pod część praktyczną egzaminu certyfikującego na poziom C IPMA
  • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.

  Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
  • Cena szkolenia wynosi 1700 zł + VAT
  • Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
  • Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
  • Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
  • Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp.z o.o.

   Alior Bank. Oddział w Krakowie

   49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

  • Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
  • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
  • W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
  • Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
  • W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
  • W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
  • Grupa szkoleniowa liczy około 12 osób
  • Cena szkolenia obejmuje:
   • uczestnictwo w szkoleniu
   • materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
   • zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
   • lunch
   • przerwy kawowe
   • Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
   • Uczestnik ma prawo zgłosić uwagi dot. realizowanego szkolenia na adres biuro@pm2pm.pl

  Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
  Szkolenia - zapytanie:
  Temat:
  Termin:
  Miejsce:
  Cena:
  Dane firmy/dane osobowe:
  Imię: *
  Nazwisko: *
  Numer telefonu: *
  Fax:
  E-mail: *
  Stanowisko:
  Faktura VAT: taknie
  Nazwa firmy:
  Ulica i nr:
  Kod pocztowy:
  Miasto:
  NIP:
  Informacje dodatkowe:
  Uwagi:
  Wegetarianin: tak
  Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
  Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
  Przepisz tekst: *
  captcha
  * - pole obowiązkowe

  Pobierz PDF