Temat: Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo - rozwojowymi
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena: PLN

W dobie ciągłego rozwoju i coraz częstszej współpracy kadry naukowej ze środowiskiem biznesu, bardzo istotnym staje się wypracowanie wspólnego języka i wzajemnego porozumienia przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Jak wskazują wyniki badań, liczba wykwalifikowanych naukowców, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie do zarządzania projektami badawczo – rozwojowymi i zorientowanych na potrzeby gospodarcze jest nadal niewystarczająca, a zdecydowana większość przedsiębiorców nie posiada zadowalającej wiedzy na temat projektów badawczo – rozwojowych i nie potrafi nimi zarządzać. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rynku zespół pm2pm stworzył program, którego celem jest zapoznanie kadry naukowej uczelni wyższych oraz przedsiębiorców ze wzorcowymi rozwiązaniami i trendami w zarządzaniu projektami, a także przekazanie wiedzy na temat sprawdzonych narzędzi i technik wykorzystywanych w trakcie realizacji projektów B+R. Ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym poprzez wzmocnienie potencjału pracowników obu sektorów w zakresie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, komercjalizacji wyników badań oraz poprawą zdolności menedżerskich.

Adresaci:
 • Kierownicy i kandydaci na kierowników projektów
 • Kadra naukowa uczelni wyższych
 • Osoby zajmujące się w swojej pracy projektami R&D lub współpracujące z naukowcami w zakresie projektów badawczo-rozwojowych
 • Członkowie zespołów projektowych
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • Posiadał wiedzę niezbędną do zdobycia pozytywnego wyniku na egzaminie certyfikującym
 • Wiedział, jakich metod użyć, aby projekt został zrealizowany w najbardziej optymalnych warunkach, dając przy tym możliwie najlepsze efekty
 • Potrafił zarządzać projektem B+R zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych
 • Znał zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu

Terminy zjazdów:
 • 06-07.02.2016
 • 20-21.02.2016
 • 05-06.03.2016
 • 19-20.03.2016
 • 02.04.2016

Program


Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Szkolenia - zapytanie:
Temat:
Termin:
Miejsce:
Cena:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: taknie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF