Temat: Szkolenie Zintegrowane z Metodyki PRINCE2 ® z egzaminem Foundation i Practitioner
Termin: do ustalenia
Trener: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
Miejsce: do ustalenia
Cena: PLN

Szkolenie ma zapewnić uczestnikom podstawową wiedzę metodyczną i rozumienie mechanizmów zarządczych zdefiniowanych przez PRINCE2 ®. W szczególności uczestnicy szkolenia powinni poznać i zrozumieć:

 • podstawowe definicje i terminy stosowane w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 ®
 • pryncypia, do których odwołuje się metodyka
 • tematy przewodnie PRINCE2 ®
 • procesy zarządcze, kroki i działania w zarządzaniu projektem
 • kontekst stosowania PRINCE2 ® w zarządzaniu projektami – skalowanie metodyki do potrzeb organizacji i złożoności projektu.

Adresaci:

Jest to intensywne szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej – przede wszystkim kierowników projektów, którzy chcą w trybie szybkiej ścieżki zdobyć wiedzę o metodyce PRINCE2 ® oraz uzyskać certyfikat PRINCE2 ® Foundation i Practitioner. Powinny w nim uczestniczyć osoby mające za sobą doświadczenia w zarządzaniu projektami i w ich prowadzeniu przynajmniej na poziomie kierowników zespołów. Od uczestników nie jest wymagana wstępna wiedza na temat zarządzania przedsięwzięciami, niemniej doświadczenie z pracy w projektach ułatwi opanowanie materiału metodycznego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
 • znał międzynarodowe standardy zarządzania projektami
 • rozumiał mechanizmy strukturalnego, procesowego zarządczego stosowanego w projektach
 • znał wspólny i spójny aparat pojęciowy związany z zarządzaniem projektami
 • miał możliwość uzyskania Certyfikatu PRINCE2 ® Foundation oraz
 • Certyfikatu PRINCE2 ® Practitioner

Program

Dzień I Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia
 • Co to jest projekt, czym jest zarządzanie projektem?
 • Czym jest a czym nie jest PRINCE2?
 • Omówienie struktury metodyki
 • Pryncypia
 • Proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Organizacja; Struktura organizacyjna i role PRINCE2 ®
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
Wieczorna praca indywidualna

Dzień II
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Temat Jakość
 • Temat Plany
 • Temat Ryzyko
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE)
 • Temat Postępy
 • Proces Sterowanie Etapem (SE)
 • Temat Zmiana
Wieczorna praca indywidualna

Dzień III
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP)
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Produkty zarządcze w metodyce PRINCE2
 • Adaptacja PRINCE2 ®
 • Projekt a Program
 • Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 ® Foundation
 • Zasady zdawania egzaminu Practitioner
Wieczorna praca indywidualna

Dzień IV
 • Powtórzenie materiału – przegląd Pryncypiów
 • Powtórzenie materiału – Przegląd Tematów
 • Scenariusz egzaminacyjny - przykład 1
 • Scenariusz egzaminacyjny - przykład 2
Wieczorna praca indywidualna

Dzień V
 • Dokończenie/Omówienie scenariusza egzaminacyjnego - przykład 2
 • Podsumowanie i powtórzenie materiału
 • Pytania – odpowiedzi
 • Przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner

Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 ® Practitoner
Zakończenie szkolenia - Rozdanie świadectw.

Akredytacja Szkolenie prowadzone jest na akredytowanych materiałach szkoleniowych, intensywnie wykorzystuje przykładowe scenariusze oraz podręcznik metodyki PRINCE2 ®

Egzamin Uczestnicy szkolenia zdają 2 egzaminy: najpierw egzamin Foundation, a na zakończenie – egzamin PractitionerSzkolenie jest prowadzone przez trenerów Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. - akredytowanej przez APMG (UK) organizacji szkoleniowej ATO i doradczej ACO na podstawie umowy podpisanej przez pm2pm sp.z o.o. i CRM S.A.

Logo PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Informacje o szkoleniu:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: Tak Nie 
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak 
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak 
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF