Temat: ZP-PMBOK Zarządzanie projektem według standardu PMBOK® GUIDE
Termin: do ustalenia
Miejsce: do ustalenia
Cena: PLN
Chcesz usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektem? Poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu zawarte w standardzie PMBOK® Guide, stosowane w projektach krajowych i międzynarodowych?
Szkolenie prezentuje w praktyczny sposób podejście do zarządzania projektem wg światowego standardu zarządzania projektami PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge, actual Edition) opracowanego przez Project Management Institute, oraz związane z tym standardem najlepsze praktyki zarządzania projektem.
Adresaci:
 • Kierownicy projektów, kierownicy zespołów projektowych
 • Członkowie zespołów projektowych, konsultanci oraz osoby zainteresowane zagadnieniami kierowania projektem

pragnący:
 • usystematyzować i/lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektem, poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu

i/lub
 • zrobić pierwszy krok do certyfikatu PMP®.

Kontynuacją tego szkolenia jest szkolenie Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie: wiedział jak przebiega:
 • Inicjowanie, czyli sam początek projektu
 • Planowanie projektu, w szczególności planowanie zakresu, budowanie harmonogramu, w tym metodą łańcucha krytycznego, tworzenie budżetu, budowanie zespołu projektowego, planowanie ryzyk, komunikacji oraz określanie zasad pracy w projekcie
 • Realizacja i kontrola: zarówno generalne zasady, jak i konkretne techniki, jak Earned Value i zarządzanie buforami, a także podejście do zarządzania zmianami
 • Zamykanie projektu, które nie jest jednorazową czynnością, lecz procesem

Program

Podstawowe zagadnienia zarządzania projektem:
 • Definicja projektu, różnice projekty - procesy
 • Kontekst organizacyjny: program i portfel projektów i ich powiązanie z projektami
 • Organizacja projektu oraz główne role projektowe, ich zadania i odpowiedzialności - udziałowcy projektu i ich role w projekcie
 • Systematyka zarządzania projektem wg standardu PMBOK® Guide
Inicjowanie projektu:
 • Procesy inicjowania projektu wg PMBOK® Guide
 • Karta Projektu: dokument definicji projektu
 • Dobre praktyki inicjowania projektu
Planowanie projektu:
 • Procesy planowania projektu wg PMBOK® Guide
 • Plan zarządzania projektem wg PMBOK® Guide i jego elementy
 • Zbieranie wymagań i definiowanie zakresu projektu (Struktura podziału pracy - ang. WBS)
 • Harmonogram projektu (metody CPM i PERT) oraz zasoby w projekcie
 • Koszty i budżet projektu oraz metody planowania i budżetowania projektu
 • Organizacja projektu i komunikacja w projekcie
 • Ryzyka i jakość w projekcie
 • Inne obszary wiedzy zarządzania projektem wg PMBOK® Guide
 • Procedury projektowe
 • Budowa harmonogramu projektu metodą łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki planowania projektu
Realizacja i kontrola projektu:
 • Procesy realizacji i kontroli realizacji projektu wg PMBOK® Guide
 • Kontrola projektu - podstawowe zasady, kontrola zakresu, harmonogramu
 • Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value
 • Raportowanie w projekcie – podstawowe zasady
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Podstawowe zasady zarządzania zespołem projektowym
 • Kontrola projektu w metodzie łańcucha krytycznego
 • Dobre praktyki kontroli i monitorowania projektu
Zamykanie projektu:
 • Procesy zamykania projektu wg PMBOK® Guide
 • Dobre praktyki zamykania projektu


Formuła szkolenia Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego wykład prezentujący standard PMBOK® Guide, ćwiczenia praktyczne dotyczące konkretnego projektu, bazującego na rzeczywistym przykładzie oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje Choć szkolenie stanowi zamkniętą całość, to może także stanowić pierwszy krok przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego PMP® (Project Management Professional) prowadzonego przez PMI (Project Management Institute). W takim przypadku zapraszamy na kolejne szkolenie tj. "Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP®".

Udział w obu tych szkoleniach zapewnia spełnienie jednego z kryteriów PMI dopuszczenia do egzaminu certyfikacyjnego PMP® tj. udział w co najmniej 35 godzinach szkoleń z zakresu zarządzania projektami.

Formularz zgłoszeniowy Pobierz PDF
Szkolenia - zapytanie:
Temat:
Termin:
Miejsce:
Cena:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Faktura VAT: taknie
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Wegetarianin: tak
Pomoc w rezerwacji noclegu: tak
Akceptuje warunki uczestnictwa w szkoleniu: *
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe

Pobierz PDF