szkolenia

Zrównoważone zarządzanie projektami na start (PRiSM™ Foundation)

Organizacje na całym świecie stoją obecnie przed wyzwaniem zmiany swoich działań operacyjnych, tak by były one bardziej zrównoważone. Oczekują tego ich inwestorzy, udziałowcy, klienci oraz pracownicy. W ramach warsztatów poznasz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami, zasad zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania mających na celu zwiększenie wartości dodanej. Kurs łączy potrzebę powiązania korzyści projektu z celami strategicznymi tak, aby każdy projekt zapewniał firmie długotrwały rozwój oraz sukces poprzez pozytywny wpływ na aspekty gospodarcze, środowiskowe oraz społeczne.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

1 dzień

Ilość godzin szkoleniowych:

8 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Wprowadzenie

Wprowadzenie

do koncepcji Green Project Management oraz metodyki PRiSM™
Poznanie

Poznanie

technik i metod zarządzania projektami oraz zasad zrównoważonego rozwoju
Przekazanie

Przekazanie

wiedzy na temat identyfikacji nowych możliwości w całym łańcuchu wartości w organizacji

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak zidentyfikować i zastosować w projektach czynniki zrównoważonego rozwoju
Umiesz

Umiesz

rozpoznać szanse przynoszące zysk i pozytywnie wpływające na otoczenie społeczno-środowiskowe
Jesteś

Jesteś

lepiej przygotowany do zarządzania zmianą i jej wpływem na strategię organizacji

Punkty PDU: 8 | Punkty JAP: 8

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
  • Profesjonaliści, którzy prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie nadzoru lub zarządzania organizacją
  • Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju oraz specjaliści ds. CSR

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie, czynniki zrównoważonego rozwoju, myślenie systemowe, etyka, wartości i zasady, nadzór, portfel projektów i program projektów, zdolność organizacyjna do zmian, zarządzanie projektami, cykl życia a PRiSM™, standardy GPM® P5™ w zakresie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami

Moduł 2

Korzyści uzasadnienia biznesowego i zarządzanie wartością, struktury i role organizacyjne, zarządzanie zagadnieniami i zarządzanie ryzykiem, zaangażowanie interesariuszy, Envex w praktyce
Otrzymaj program

Terminy

Zrównoważone zarządzanie projektami na start (PRiSM™ Foundation)

  • Ustalane indywidualnie
  • 8h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 8 | JAP: 8
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte