Ostatnio przeglądany termin:

KAMPUS: Zrównoważone zarządzanie projektami

2021-06-16 - 2021-06-18
GPM Cedzyna Bez certyfikacji Dla członka zespołu Dla Project Managera Polski Basic

szkolenia

Zrównoważone zarządzanie projektami na start (PRiSM™ Foundation)

Organizacje na całym świecie stoją obecnie przed wyzwaniem zmiany swoich działań operacyjnych, tak by były one bardziej zrównoważone. Oczekują tego ich inwestorzy, udziałowcy, klienci oraz pracownicy. W ramach warsztatów poznasz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami, zasad zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania mających na celu zwiększenie wartości dodanej. Kurs łączy potrzebę powiązania korzyści projektu z celami strategicznymi tak, aby każdy projekt zapewniał firmie długotrwały rozwój oraz sukces poprzez pozytywny wpływ na aspekty gospodarcze, środowiskowe oraz społeczne.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Wprowadzenie

Wprowadzenie

do koncepcji Green Project Management oraz metodyki PRiSM™
Poznanie

Poznanie

technik i metod zarządzania projektami oraz zasad zrównoważonego rozwoju
Przekazanie

Przekazanie

wiedzy na temat identyfikacji nowych możliwości w całym łańcuchu wartości w organizacji

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak zidentyfikować i zastosować w projektach czynniki zrównoważonego rozwoju
Umiesz

Umiesz

rozpoznać szanse przynoszące zysk i pozytywnie wpływające na otoczenie społeczno-środowiskowe
Jesteś

Jesteś

lepiej przygotowany do zarządzania zmianą i jej wpływem na strategię organizacji

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
 • Profesjonaliści, którzy prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
 • Osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie nadzoru lub zarządzania organizacją
 • Specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju oraz specjaliści ds. CSR

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie, czynniki zrównoważonego rozwoju, myślenie systemowe, etyka, wartości i zasady, nadzór, portfel projektów i program projektów, zdolność organizacyjna do zmian, zarządzanie projektami, cykl życia a PRiSM™, standardy GPM® P5™ w zakresie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami

Moduł 2

Korzyści uzasadnienia biznesowego i zarządzanie wartością, struktury i role organizacyjne, zarządzanie zagadnieniami i zarządzanie ryzykiem, zaangażowanie interesariuszy, Envex w praktyce
Otrzymaj program

Terminy

Zrównoważone zarządzanie projektami na start (PRiSM™ Foundation)

 • Ustalane indywidualnie
 • 16h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 16 | JAP: 16
 • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte
2021-06-16 - 2021-06-18

KAMPUS: Zrównoważone zarządzanie projektami

 • Cedzyna
 • 16h
 • Tomasz Leśniowski
 • PDU: 16 | JAP: 16
 • W ramach Kampusu Zarządzania Projektami