Agile project management na start


21/05/2020 - 22/05/2020

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 2450 zł netto
  • Kraków
  • 16h
  • Łukasz D. Sienkiewicz
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji