KAMPUS: Agile – methods & mindset


10/03/2021 - 12/03/2021

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2646 zł netto
  • Cedzyna
  • 16h
  • Łukasz D. Sienkiewicz
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • W ramach Kampusu Zarządzania Projektami