KAMPUS: Zespołowa gra symulacyjna – SimulTrain®️


16/06/2021 - 18/06/2021

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2852 zł netto
  • Cedzyna
  • 16h
  • Ewa Bednarczyk
  • PDU: 16 | JAP: 32
  • W ramach Kampusu Zarządzania Projektami
  • Możliwość dofinansowania z BUR