KAMPUS: Praca w zespole w oparciu o typologię C.G. Junga z wykorzystaniem gry „Pali się”


10/10/2019 - 10/11/2019

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2740 zł netto
  • Cedzyna
  • 16h
  • Michał Karlikowski
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • W ramach Kampusu Zarządzania Projektami