KAMPUS: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach


10/10/2019 - 10/11/2019

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 2740 zł netto
  • Cedzyna
  • 16h
  • Krzysztof Witkowski
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • W ramach Kampusu Zarządzania Projektami