Project management na start online


29/03/2021 - 31/03/2021

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2100 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 29.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021