Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D


18/11/2020 - 17/11/2020

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3750 zł netto
  • Online
  • 72 h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 72 | JAP: 144
  • Szkolenie certyfikowane
  • 18.11.2020, 20.11.2020, 21.11.2020, 24.11.2020, 26.11.2020, 28.11.2020
  • 01.12.2020, 03.12.2020, 05.12.2020, 08.12.2020, 10.12.2020, 12.12.2020, 15.12.2020, 17.12.2020