Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C


04/11/2022 - 10/12/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 4800 zł netto
 • Kraków
 • 72 h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 72 | JAP: 144
 • Szkolenie certyfikowane
 • 04.11.2022, 05.11.2022, 18.11.2022, 19.11.2022
 • 25.11.2022, 26.11.2022,
 • 09.12.2022, 10.12.2022
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto