KAMPUS: Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania projektami (SimulTrain)


10/10/2019 - 10/11/2019

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3240 zł netto
  • Cedzyna
  • 16h
  • Ewa Bednarczyk, Tomasz Leśniowski, Marcin Opas
  • PDU: 16 | JAP: 32
  • W ramach Kampusu Zarządzania Projektami
  • Możliwość dofinansowania z BUR