Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


26/04/2021 - 08/05/2021

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • 26.04.2021, 27.04.2021
  • 05.05.2021, 06.05.2021, 08.05.2021