Jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy trenerskiej – wypełnij formularz, pochwal się swoim dorobkiem!

Bednarczyk Ewa:
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: Stosunki Międzynarodowe) . Podczas studiów uzyskała również stopień licencjata w Avas Hogeschool w Bredzie (Holandia) oraz była stypendystką programu Sokrates/Erasmus na ISCTE w Lizbonie. Od trzech lat pracuje dla największej organizacji zrzeszającej project managerów – IPMA International Project Management Association prowadząc biuro międzynarodowej nagrody za najlepiej zarządzany projekt – IPMA International Project Excellence Award. W latach 2009-2011 Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Project Management Polska (obecnie IPMA-Polska). Specjalista ds. Project Management – IPMA certyfikat poziom D.

Bieda Roman:
Rzecznik patentowy, aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych oraz umów dotyczących oprogramowania komputerowego.
Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii. Specjalizuje się również w problematyce ochrony znaków towarowych oraz wzornictwa przemysłowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski). Aktualnie jest słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych (np. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie,). Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.prawnik.net.pl
Budzińska- Wiska Dorota:
Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami” w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Konsultant w zakresie prowadzenia biznesu oraz warsztatów strategicznych w organizacjach B2B, B2C. Autorka oraz trener licznych szkoleń́ z zakresu zarzadzania projektami dla organizacji m.in. Siemens, Flexlink, Urząd Miasta w Rzeszowie, Uniwersytet w Opolu, Częstochowie, Viessmann, Electrolux, A1Europe i innych. Od 2011 roku współpracuje z Malik Management ze Szwajcarii w zakresie prowadzenia warsztatów strategicznych w oparciu o model SuperSyntegration. Od lutego 2008 roku Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w obszarze zarzadzania projektami. W 2012 roku Dyrektor Konkursu oraz Kierownik projektu Laury Magellana. Konsultant w zakresie wdrożeń́ portfel projektów dla SEMAHEAD (Grupa Onet) oraz Stowarzyszenia Wiosna. Autorka publikacji na temat zarzadzania projektami. Posiada certyfikaty Project Management Prince2Foundation (P2F) oraz Managing Successful Programmes (MSP).
Chmielewski Adam:
Doświadczony kierownik projektów, programów. Trener i konsultant zarządzania projektami. Posiada certyfikaty PMP®, ITIL® V3, PRINCE2® Practitioner, Professional Scrum Master. Jest członkiem Project Management Institute, Stowarzyszenia Project Management Polska i International Institute of Business Analysis. Zarządza oraz uczestniczy w roli konsultanta, nadzoru w projektach wdrożeń systemów informatycznych, projektach zmiany organizacyjnej, projektach konstrukcyjnych oraz projektach UE. Jest trenerem biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń zarówno dla korporacji, jak i instytucji sektora publicznego. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Czoba Krzysztof:
Absolwent inżynierii środowiska oraz automatyki i robotyki na Politechnice Śląskiej. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Pracuje w firmie Etisoft w Gliwicach, której głównym celem jest dostarczanie rozwiązań z zakresu automatycznej identyfikacji dla przemysłu oraz firm usługowych. Odpowiedzialny za prowadzeniem projektów z zakresu IT dla klientów Etisoft.
Dropińska Alina:
Prawnik, Inspektor w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, w Biurze Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich. Posiada doświadczenie w pracy z grupami szkoleniowymi, zarówno w zakresie tematyki prawnej i podatkowej, jak również umiejętności miękkich i zawodowych. Jej główne zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa gospodarczego i administracyjnego. Kreatywność i entuzjazm przenosi również na życie prywatne, uczestnicząc w różnego rodzaju inicjatywach społecznych oraz sportowych. Uprawia yogę, gra z pasją na saksofonie i wytrwale podróżuje po zakątkach Europy.
Dzwonnik Grzegorz:
Konsultant, menedżer, wykładowca akademicki. Partner konsorcjalny międzynarodowego think tanku Systemic Excellence Group Specjalizuje się w szeroko rozumianym wprowadzaniu zmian, w szczególności tych, które ukierunkowane są na budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem strategii przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym (w tym portfelami projektów) oraz zarządzaniem projektami. Posiada certyfikaty PMP, P2P, CSM, CSPO. Prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych. Od 2005 roku zaangażowany w oceny projektów w ramach IPMA International Project Excellence Award. Ich istotą jest m.in. identyfikowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania projektami. Jako assessor wiodący kieruje międzynarodowymi zespołami eksperckimi. Dotąd prowadził oceny projektów realizowanych m.in. w Szwajcarii, Indiach, Rumunii, Niemczech, Iranie, Włoszech, Rosji i Chinach.
Fećko–Kula Monika:
Absolwentka Akademii Ekonomicznej (Handel Zagraniczny). Posiada certyfikaty: IPMA poziom D oraz Prince 2. Jest wykładowcą Zarządzania Projektami na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Prowadzi również autorski program: Metodyka Prince 2 w administarcji. Była asesorem konkursu SPMP Project Excellence Award Polska w 2008 r. Doświadczenie zdobywała pracując jako kierownik finansowy w firmie handlowo-usługowej, kierownik projektów IT w firmie świadczącej usługi internetowe, czy jako sales manager ds. ubezpieczeń indywidualnych. Jako certyfikowany Project Manager (IPMA D, PRINCE2) od kilku lat prowadzi projekty w sektorze usług bankowych dla największych polskich banków. Na stałe współpracuje z firmą VSoft S.A, gdzie odpowiada za zarzadzanie projektami IT dedykowanymi dla banków z zakresu: bankowości korporacyjnej, MŚP, detalicznej, sprawozdawczości banków na rzecz NBP (SB300, SB701 i SB702), windykacji miękkiej uwzględniającej wymogi procedur bankowych.
Gorzym Łukasz:
Psycholog i trener. Posiada specjalizację z zakresu psychologii doradztwa zawodowego i psychologii organizacji. Specjalizuje się przede wszystkim w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich, warsztat trenerski szlifował szkoląc m.in. aktywistki z województwa małopolskiego, pracowników biurowych
czy handlowców. Na sali szkoleniowej potrafi idealnie wyważyć proporcje między nauką a dobrą zabawą, grupy cenią go zarówno za doskonałe przygotowanie, jak i naturalność w przekazywaniu wiedzy. Zawodowo zajmuje się także rekrutacją i doradztwem zawodowym. W obszarze jego zainteresowań są zarówno coaching, jak i życie kulturalne miasta. Kiedy nie pracuje, czas spędza aktywnie jeżdżąc na rowerze (downhill, enduro), bądź zbiegając z gór!
Jakus Monika:
Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach uzupełniania wiedzy ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Posiada certyfikat kierownika projektów International Project Management Association na poziomie D wydawany przez IPMA. Dodatkowo ukończyła „Akademię dydaktyki WSE” – szkolenie trenerskie organizowane przez SKiTZ MATRIK i WSE. Obecnie uczestniczka „Szkoły Trenerów” realizowanej w ramach projektu „Małopolskie kadry szkoleniowe” przez SKiTZ MATRIK. Od początku kariery zawodowej związana z branżą finansową. Prowadziła zajęcia „Zarządzanie finansami w projektach” na WSE w Krakowie, a także szereg szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA na poziomie D oraz C. Zainteresowania zawodowe to finanse projektu i zarządzanie zespołem, a przede wszystkim harmonogramowanie. „Po godzinach”- żeglarstwo, kino europejskie i gry planszowe.
Kukurba Romana:
Absolwentka Politechniki Śląskiej, Wydział budownictwa ,specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Ukończyła także: studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami (licencja zarządcy nieruchomości) i wyceny nieruchomości oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Wrocławskiej. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów inwestycyjnych zdobyte w GBPBP Projprzem w Gliwicach . W momencie przekształcania struktury firmy na macierzową była już kierownikiem projektu i brała czynny udział w definiowaniu nowych zakresów obowiązków oraz aktualizacji procedur projektowych. Do ważniejszych projektów, które prowadziła jako Kierownik Projektu należą: rozbudowa zakładu Philip Morris jako podwykonawca firmy Budimex Dromex w zakresie pełnej dokumentacji i procedur urzędowych, budowa zakładu Johnson Controls w Siemianowicach Śląskich od momentu powstania koncepcji i wstępnych uzgodnień z urzędami do pozwolenia na użytkowanie, rozbudowa zakładu GMMP W Gliwicach (tzw. „Opel”) jako miejscowy Kierownik Projektu (podwykonawca niemieckiego zespołu Kierownika Projektu- pełny zakres Project Management). Cały czas jest czynnym Kierownikiem Projektu dającym wsparcie Klientom firmy w procesach inwestycyjnych. Zainteresowania: praktyki Zarządzania Projektami- jak to robią inni. Hobby: narciarstwo alpejskie (Włochy) , fotografia, rower, literatura piękna.
Makowiec Marek:
Pracownik naukowy, doktorant w Katedrze Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w marketingu, finansach, controllingu oraz przy realizacji ok. 20 projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Jako pracownik naukowy zajmuje się zagadnieniami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zarządzania i zarządzania wiedzą. Dorobek naukowy to ponad 50 artykułów i opracowań zwartych oraz uczestnictwo w ponad 30 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, potwierdzone rokrocznie otrzymywanymi nagrodami Rektora UEK w dziedzinie naukowej i w pracy zawodowej. Posiada bogate doświadczenie związane z przygotowywaniem i późniejszym zarządzaniem projektami dofinansowanymi ze środków unijnych dla firm i instytucji, organizowaniem konferencji, szkoleń, doradztwa i warsztatów dla wszystkich zainteresowanych możliwościami uzyskania wsparcia z zewnętrznych źródeł (kredyty, subwencje, dotacje), transferu wiedzy i komercjalizacji badań naukowych, czy też zakładania działalności gospodarczej i możliwości pozyskiwania dofinansowania na nią. Jest autorem i współautorem licznych opracowań metodycznych związanych z realizacją różnych projektów oraz studiów wykonalności i biznes planów opracowywanych pod kątem aplikowania o fundusze strukturalne oraz środki krajowe na realizację różnorodnych inwestycji.
Rokita Sabina:
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Główny księgowy w Stowarzyszeniu Społeczno-Ekonomicznym ABSOLWENT w Rzeszowie. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej, finansowej oraz w zarządzaniu finansami projektów. Autorka artykułów z zakresu rachunkowości oraz współautorka książek: „Rachunkowość. Teoria i zadania” i ”Rachunkowość zarządcza”. Od 2001 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami projektów. W 2005 roku kierownik Zespołu Wspomagania Realizacji i Monitorowania Projektów WSIiZ gdzie koordynowała prace w zakresie: tworzenia i rozliczania budżetów projektów, monitoringu finansowego projektów, sporządzania sprawozdań finansowych z przebiegu realizacji projektów (w tym unijnych). Od kilku lat jest odpowiedzialna za finansową realizację projektów unijnych w Stowarzyszeniu ABSOLWENT (konsulatcje i ostateczne zatwierdzanie budżetów projektów składanych na konkursy, zapewnianie płynności finansowej w projektach, monitoring finansowy, wnioski o płatność, sprawozdania z przebiegu realizacji projektów – w części finansowej). Prowadzi również zajęcia z tego zakresu na studiach podyplomowych „Integracja Europejska – Fundusze Unijne” Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.
Strojny Jacek:
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 2002 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracował tam jako asystent (później adiunkt) w Zakładzie Procesu Zarządzania, a także jako Specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Gospodarki. Od 2007 r. adiunkt Politechniki Rzeszowskiej w Katedrze Ekonomii. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Prowadzi również działalność dydaktyczną i naukową. Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumianą problematykę przedsiębiorczości, ujmowaną w sposób interdyscyplinarny, tj. przy wykorzystaniu dorobku takich jak: zarządzanie (HRM, PM, SM,), psychologia (psychologia osobowości), socjologia (socjologia organizacji, kultury, metodologia badań społecznych), polityka regionalna (pomiar zjawisk społeczno-gospodarczych), ekonomia (mikro i makroekonomia przedsiębiorczości).
Szczepański Gabriel:
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: Historia). Specjalizujący się w projektach dofinansowanych ze środków unijnych (szkoleniowych i informatycznych). Pracujący w firmie pm2pm sp. z o.o. od 2011r., początkowo jako Kierownik Projektu „Przedsiębiorczy Naukowiec (realizowanego w ramach działania 8.2.1 PO KL), następnie jako Kierownik Projektu „Naukowiec Jutra” (realizowanego w ramach działania 4.2 PO KL) oraz Dyrektor Biura. Posiadający bogate doświadczenie w zakresie aplikowania, kierowania, zarządzania oraz rozliczania projektów. Wykładowca na studiach podyplomowych, trener oraz doradca. Prowadzi szkolenia z zakresu funduszy unijnych (~ 384h) oraz wystąpień publicznych i autoprezentacji (~ 136h). Zajmuje się również doradztwem z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej i biznes planów.