Aktualności

Coaching

Nawet najbardziej doświadczeni menedżerowie i zespoły od czasu do czasu osiągają swoje granice. Profesjonalny coaching pomaga spojrzeć na trudną sytuację z innej perspektywy i skuteczniej wykorzystać własne umiejętności. Spotkanie z trenerem zapewnia przestrzeń do samorefleksji i trwałego rozwoju kompetencji osobistych.

Wybierając naszą ofertę zyskujesz indywidualny dla danego projektu, interaktywny proces doradztwa i wsparcia osiągania celów biznesowych w szczególności w kontekście realizowanych projektów. Nasze podejście zakłada wykorzystanie potencjału Twoich zasobów. Wzmacniamy i rozwijamy umiejętności, które pozwolą Ci szybciej i skuteczniej osiągnąć cele.

Czytaj dalej

Mentoring

Celem sesji mentoringowych jest zdobywanie nowych umiejętności w zakresie zarządzania projektami poprzez przykład, naukę z przewodnikiem i codzienną praktykę. Ten rodzaj spersonalizowanego transferu wiedzy pochodzącej z doświadczeń zachęca do rozwoju kompetencji, przy jednoczesnym zapewnieniu pomyślnej realizacji projektów.

Mentorzy pm2pm ściśle współpracują z kierownikami projektów i zespołem projektowym. Aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach, aby zapewnić stosowanie standardów i pomóc we wdrażaniu nowych procesów, praktyk i szablonów, jak również zmiany nawyków i kultury prowadzenia projektów.

 

Czytaj dalej

Facilitacja zespołów

Grupy mają potencjał do uruchomienia procesów zarówno wspierających, jak i blokujących wydajność i efektywność pracy. Facylitacja pomaga w tworzeniu takich warunków do działania, które maksymalizują korzyści wynikające z pracy zespołowej. Jest szczególnie przydatna w działaniach wymagających konsultacji i zaangażowania – np. zmian organizacyjnych, tworzenia  i wdrażania strategii organizacji, optymalizacji procesów.

Nasi trenerzy dobierają metody pracy tak, aby były adekwatne do celu, specyfiki biznesu oraz założeń. W trakcie spotkań wypracowywane są pożądane rozwiązania w oparciu o już posiadane kompetencje pracowników, wykorzystując przy tym potencjał różnorodności członków zespołu.

Czytaj dalej