Mentoring

Mentoring

Celem sesji mentoringowych jest zdobywanie nowych umiejętności w zakresie zarządzania projektami poprzez przykład, naukę z przewodnikiem i codzienną praktykę. Ten rodzaj spersonalizowanego transferu wiedzy pochodzącej z doświadczeń zachęca do rozwoju kompetencji, przy jednoczesnym zapewnieniu pomyślnej realizacji projektów.

Mentorzy pm2pm ściśle współpracują z kierownikami projektów i zespołem projektowym. Aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach, aby zapewnić stosowanie standardów i pomóc we wdrażaniu nowych procesów, praktyk i szablonów, jak również zmiany nawyków i kultury prowadzenia projektów.