conference room

Mamy świadomość jak ważną rolę pełnią wszelkiego rodzaju usługi doradcze, określane często jako consultingowe. To wszystkie działania, które ogólnie można określić jako doradztwo dla firm i innych podmiotów gospodarczych, w zakresie najważniejszych obszarów ich działalności.  Efekty działań consultingowych mają wpływ na jakość funkcjonowania i perspektywy rozwoju całej firmy. Celem wsparcia udzielanego przez nas w ramach usług doradczych jest pomoc w rozwiązaniu problemów, czy przeszkód na drodze rozwoju naszych Klientów.

Praca pm2pm zawsze rozpoczyna się rzetelną i dokładną analizą bieżącej sytuacji firmy, warunków jej pracy i branży w jakiej ona funkcjonuje.  Bardzo skrupulatnie poszukujemy prawdziwych źródeł problemów Klientów. Dopiero wyposażeni w taką wiedzę i podłoże do dalszej pracy możemy zarekomendować konkretne rozwiązania, które będą spełniać oczekiwania Klienta. W oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów pm2pm, w ścisłej współpracy z Klientem omawiamy sytuację i wypracowujemy najlepszy dla danej sytuacji model działania.

Tylko takie podejście gwarantuje sukces, ponieważ sytuacja każdej firmy jest na tyle indywidualna, że bez dokładnego jej poznania i bez współpracy z osobami zarządzającymi nawet najlepszy plan działania nie przyniesie spodziewanych efektów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – z radością będziemy Państwu służyć swoim doświadczeniem.

Oferujemy następujące usługi doradcze z zakresu zarządzania projektami:

Warsztaty strategiczne

to jeden z najważniejszych obszarów consultingu. Zarządzanie strategiczne ma zapewnić możliwość przetrwania firmy i jej długofalowy rozwój. Troszczymy się o pomyślny rozwój firmy we wszystkich kluczowych aspektach, określamy najważniejsze problemy i wprowadzamy niezbędne zmiany.

Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

ocena sytuacji ekonomicznej pozwala dokładnie określić bieżące położenie firmy, ale także wycenić jej wartość pod kątem połączenia z innych przedsiębiorstwem, przejęcia, czy sprzedaży. Oceniając sytuację ekonomiczną sprawdzamy sytuację danej branży, konkurencję i zasoby firmy, co pozwala uzyskać dokładną informację zwrotną i dokonać precyzyjnej oceny.

Ocena potencjału rozwojowego

w życiu większości firm przychodzi moment na podjęcie decyzji o dalszym rozwoju, poszerzaniu kompetencji, czy nawet zmianie kierunku działania. Doradzamy Klientom, jakie dalsze kroki warto rozważyć, jakie kroki są możliwe, albo jakie warunki trzeba spełnić, żeby dalej dynamicznie się rozwijać.

Wdrożenie zarządzania programami

posiadając nawet najlepiej zdefiniowaną strategię bez planu jej realizacji nie daje gwarancji sukcesu. Jak pokazują badania mniej niż 10% ze wszystkich zatwierdzonych strategii jest realizowana. Indywidualnie budujemy dla Klienta proces wdrażania strategii, uczestnicząc równocześnie w procesie kontroli jej realizacji.

Wdrożenia systemów projektowych

to kompleksowa usługa polegająca na zbudowaniu systemu usprawniającego planowanie, przygotowanie, realizację, monitoring i rozliczenie danego projektu. Odbywa się z uwzględnieniem pomocy w stworzeniu zespołu odpowiedzialnego za projekt i jego motywowania. Wdrożenie obejmuje ponadto zarządzanie ryzykiem realizacji projektu oraz zarządzanie jakością w projekcie, czyli wszelkie działania zmierzające do uzyskania wysokiej jakości pracy i jej efektów, monitorowanie tej jakości i motywowanie pracowników do ciągłego ulepszania swojej pracy.

Przygotowanie projektów

pomagamy Klientom również na bardzo początkowym etapie wszelkich działań, przy przygotowywaniu projektów. Oferujemy zarówno swoje zróżnicowane doświadczenie, ale także obiektywne spojrzenie. Pozwala to przygotowywać projekty skuteczne i dokładnie przemyślane, tak aby jakiekolwiek działania naszych Klientów realizowały swoje cele.

Zarządzanie ryzykiem projektów

pamiętamy, że każda działalność wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Dążymy do tego, żeby zawsze zidentyfikować potencjalne źródła problemów i zminimalizować ich wpływ na realizację projektu. Monitorujemy projekt pod kątem ryzyka na każdym etapie jego realizacji.

Rekrutacja zespołów projektowych

ludzie to podstawa każdego projektu, każdej firmy. Pomagamy Klientom w rekrutacji odpowiednich kandydatów, którzy będą odznaczać się wiedzą, doświadczeniem i osobowością umożliwiającymi efektywne działanie. Służymy wsparciem w motywowaniu pracowników i rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów między nimi.

Coaching i mentoring zespołów projektowych, handlowych i negocjacyjnych

każda osoba powinna się rozwijać i poszerzać swoje umiejętności. Coaching zmierza do rozwoju i poszerzania umiejętności członków zespołu. Jest szczególnie polecany w projektach realizowanych w warunkach o dużej zmienności otoczenia i podwyższonym ryzyku. Profesjonalny coaching ułatwia integrację zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem zwiększając poziom satysfakcji jego członków, co także przekłada się na widoczny wzrost efektywności pracy.Gwarantujemy:

  • Wnikliwy raport opisujący mocne i słabe strony obecnego systemu zarządzania projektami
  • Zaprojektowanie dopasowanego do organizacji modelu priorytetyzacji projektów
  • Wprowadzenie mierników oceniających efekty końcowe projektów
  • Wdrożenie jednolitego systemu monitorowania, raportowania, kontroli i komunikacji projektów
  • Usprawnienie systemu motywacyjnego
  • Rekomendację narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie projektami
Formularz kontaktowy
Usługi doradcze - zapytanie:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe