Występują różne wersje wierzchołków w diagramach sieciowych. W części merytorycznej diagramu – wzory obliczeń pozostają bez zmian, natomiast szata graficzna i rozmieszczenie poszczególnych pól to elementy, które mogą zaskoczyć.

Najbardziej popularne wersje prezentacji diagramów sieciowych przedstawiono poniżej.

wierzcholki_diagram_sieciowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod WBS/ SPP (Nr/ ID) – numer zadania;
Osoba odpowiedzialna (puste pole u góry na diagramie po lewej)– osoba (dział) odpowiedzialny za realizację zadania;
Czas trwania zadania (D – duration) – godziny, dni robocze, miesiące;
Nazwa zadania;
ES (earliest start) – NWR najwcześniejszy termin rozpoczęcia działania – kalkulacja progresywna;
LS (latest start) – NPR najpóźniejszy termin rozpoczęcia działania (LS=LF-D) – kalkulacja wsteczna;
EF (earliest finish) – NWZ najwcześniejszy termin zakończenia działania (EF=ES+D) – kalkulacja progresywna;
LF (latest finish) – NPZ najpóźniejszy termin zakończenia działania – kalkulacja wsteczna

Pobierz szablony diagramów sieciowych:
Diagram wersja 1
Diagram wersja 2