22.08.2017 r.

pm2pm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPPK-0036/16 na „przeprowadzenie
zajęć szkoleniowych na kursie z zarządzania projektami przygotowującym do
certyfikacji International Project Management Associate 4-L-C na poziomie
D”.

Zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pt.: „Zdobądź
zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.

Zapytanie ofertowe:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/10 51073