Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne:

Zarządzanie ryzykiem w projekcie to jedno z ważniejszych działań w projekcie, pozwalające zrealizować przedsięwzięcie z sukcesem, bez względu na mogące pojawić się trudności, czy zagrożenia. Realizacja każdego przedsięwzięcia obarczona jest ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w projekcie jest nieuniknione, gdyż ryzyko jest nieodłącznym elementem towarzyszącym każdemu procesowi gospodarczemu, zwłaszcza realizowanym projektom. „Największym wrogiem dobrego planu jest marzenie o planie doskonałym” jak twierdził Carl von Clausewitz. Praktyka pokazuje, że nie istnieją projekty, których realizacja nie jest warunkowana żadnymi wpływami, zarówno z wewnętrznego środowiska projektu, jak też w zewnątrz. Nie można całkowicie wyeliminować ryzyka, jednak skuteczne wykorzystanie narzędzi do zarządzania ryzykiem daje szansę na osiągnięcie zamierzonych celów. Dobry menedżer to taki, który umie skutecznie zarządzać ryzykiem w projekcie, czyli krok po kroku: identyfikować, planować i zarządzać ryzykiem podczas planowania i realizowania projektu. Zarządzanie ryzykiem w projekcie jest bardzo często wyznacznikiem sukcesu nie tylko samego przedsięwzięcia ale także działalności biznesowej organizacji. Intuicyjne podejście do zarządzania ryzykiem, bez odpowiedniego wsparcia narzędziowego skutkuje prawie zawsze utratą sprzyjających okazji biznesowych.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie prowadzonym przez nowoczesną firmę staje się obecnie standardem, któremu poświęca się co raz więcej uwagi.

Pracę zespołów, które działają procesowo i kontrolują niepewny proces twórczy zwłaszcza w przedsięwzięciach innowacyjnych, pilotażowych, badawczo – rozwojowych, śmiało należy nazwać zarządzaniem ryzykiem projektowym. Mimo, iż ponad połowa managerów dostrzega negatywne skutki braku zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (spowodowane poświęceniem niewystarczającej ilości czasu na jego analizę, dokładne zaplanowanie lub całkowicie pomija ten aspekt, usprawiedliwiając się „wyścigiem z czasem”), bardzo rzadko spotkać można organizację, która aktywnie zarządza ryzykiem. Budowanie świadomości istnienia ryzyka poprzez działania wspierające, takie jak zabezpieczenie techniczne, procedury, szkolenia oraz pracę nad kulturą i wartościami organizacji, ma znaczący wpływ na tworzenie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem w firmie.

Wsparcie pm2pm w zarządzaniu ryzykiem w projektach:

Zespół pm2pm wspiera przedsiębiorstwa, które są świadome istnienia ryzyka i rozumieją potrzebę zarządzania nim, w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, oferując doradztwo i szkolenia zarządzania ryzykiem, dzięki któremu możliwe jest wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem oraz modelowanie odpowiednich reakcji na nie w przedsiębiorstwie.

Szkolenie zarządzanie ryzykiem uczy zasad zarządzania ryzykiem, a nasi klienci poznają sprawdzone wzorce postępowania i wypracowują efektywne sposoby reagowania na pojawiające się zagrożenia i szanse. Dzięki temu, kierownicy i ich zespoły, a także menagerowie potrafią podejmować racjonalne decyzje, poprawiając tym samym efektywność działań.

Szkolenie zarządzanie ryzykiem poprzez przedstawienie zastosowania narzędzi skutecznego zarządzania ryzykiem przyczynia się do wsparcia formułowania i realizacji celów strategicznych i operacyjnych organizacji. Szkolenie zarządzanie ryzykiem uczy aktywnej postawy wobec ryzyka i umiejętności radzenia sobie z nim. Dzięki naszym warsztatom wzrasta świadomość wagi ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, a przedsiębiorcy otrzymują wsparcie, korzystając z doświadczenia naszych konsultantów prowadzących szkolenia zarządzania ryzykiem.

Formularz kontaktowy
Zarządzanie ryzykiem:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe