Dlaczego zarządzanie zmianą jest ważne?

Kto realizuje lub zarządza przedsięwzięciami wie, iż w zarówno w projektach, jak też w działalności organizacji pewne są tylko zmiany.

Zarządzanie zmianą w organizacji staje się obecnie bardzo popularnym tematem. Wynika to z coraz bardziej postępującej zmienności otoczenia. Czym jest zarządzanie zmianą w organizacji? W działalności przedsiębiorstwa zaobserwować można wiele istotnych dla ich rynkowego bytu przekształceń, wynikających z potrzeby dopasowania firmy do stale zmieniającego się otoczenia biznesowego. Procesy te definiowane są jako zmiany. Okazje do przeprowadzania zmian występują wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Niestety w praktyce rzadko kiedy wprowadzanie zamian idzie zgodnie z planem, czy gotowym schematem postępowania. W procesie zarządzania zmianą w organizacji managerowie zmuszeni są do podejmowania kluczowych decyzji, na przykład: w jaki sposób przezwyciężyć opór wobec wprowadzanych zmian ze strony pracowników lub co zmienić najpierw (ustalenie priorytetów).

Jakie etapy powinien zawierać proces zarządzania zmianą w organizacji?

  • Ustalenie ogólnego celu organizacyjnego,
  • Rozważenie wielkości zmiany i jej ważności dla organizacji,
  • Zidentyfikowanie kultury organizacyjnej,
  • Określenie ograniczeń krytycznych,
  • Aktywne włączenie pracowników w proces zmian.

Zmiana nie jest pojedynczym zjawiskiem. To proces wymagający czasu, a rezultaty nie są widoczne od razu. Bardzo ważną rolę we wprowadzaniu zmian odgrywa lider, który powinien wspierać współpracowników oraz zapobiegać powrotom do niepożądanych mechanizmów działań.

Korzystając z doświadczenia naszego i naszych partnerów w zakresie wprowadzania i zarządzania procesem zmian organizacyjnych, Zespół pm2pm przygotował dla Państwa szkolenie Zarządzanie zmianą, które pomaga poznać narzędzia i metody skutecznego zarządzania zmianą, radzenia sobie z oporem wśród współpracujących zespołów, właściwie wykorzystać narzędzia i metody kreatywnego myślenia, poprawić proces komunikacji. Szkolenie zarządzanie zmianą umożliwia podniesienie kompetencji liderów zmian, a nasi konsultanci służą wsparciem w poszukiwaniu rozwiązań w konkretnych sytuacjach związanych z wdrożeniem zmian organizacyjnych.

Firmy w procesie wprowadzania zmian muszą poświęcać równie dużo uwagi twardym wymiarom zarządzania zmianą, jak miękkim. Podczas szkolenia zarządzania zmianą zwracamy uwagę na koncentrację zarówno na miękkich aspektach zarządzania zmianą, takich jak motywacja, czy kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, jak również na twardych wymiarach. Z badań rynkowych wynika, iż wśród twardych czynników zmian, przyczyniających się do sukcesu realizowanych przez organizacje projektów znajdują się: czas trwania projektu, odpowiedni dobór członków zespołu (ich umiejętności i kompetencje), poziom zaangażowania kadry menedżerskiej wyższego stopnia w proces zmiany oraz pracowników. Celem szkoleń zarządzania zmianą jest dostarczenie narzędzi skutecznego wprowadzania zmian, informacji na temat mechanizmów jakimi rządzi się proces wdrożenia zmian organizacyjnych oraz uświadomienie roli i zadań menedżera prowadzącego zespół przez zmiany. Należy pamiętać, że od pracowników bezpośrednio „dotkniętych” procesem zmian wymaga się dodatkowego zaangażowania i wysiłku. Szkolenie zarządzanie zmianą rekomendowane jest zwłaszcza dla organizacji, które działają projektowo.

Pamiętaj, że skuteczne zarządzanie zmianą w projekcie to:

  • Sprawne komunikowanie zmian
  • Skuteczne reagowanie menedżerów w sytuacjach trudnych
  • Świadomy nieuchronności zmian zespół projektowy
  • Mniejsza ilość konfliktów w zespole
Formularz kontaktowy
Zarządzanie zmianą:
Temat:
Dane firmy/dane osobowe:
Imię: *
Nazwisko: *
Numer telefonu: *
Fax:
E-mail: *
Stanowisko:
Nazwa firmy:
Ulica i nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Informacje dodatkowe:
Uwagi:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.
Przepisz tekst: *
captcha
* - pole obowiązkowe